Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Meer rechtszaken om erfpacht

Geplaatst op 29 apr 2013 , bijgewerkt 29 apr 2013, 14:13

In Amsterdam stappen steeds meer mensen naar de rechter omdat ze het niet eens zijn over de hoogte van erfpachtcanons en afkoopsommen. Dat blijkt uit...

In Amsterdam stappen steeds meer mensen naar de rechter omdat ze het niet eens zijn over de hoogte van erfpachtcanons en afkoopsommen. Dat blijkt uit de Jaarrekening 2012 van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA). De zaken kunnen volgens het OGA fundamentele gevolgen hebben voor het erfpachtstelsel.

De meeste huiseigenaren in Amsterdam betalen erfpacht en huren daarmee de grond waarop hun huis staat van de eigenaar van de grond, veelal de gemeente. De waarde van de grond vormt de basis van de hoogte van de erfpachtcanon. De maatschappelijke acceptatie van het erfpachtstelsel staat echter onder druk. Volgens het OGA komt dit onder andere door negatieve publiciteit rondom een aantal erfpachtkwesties.

Ook de crisis doet een duit in het zakje. De canonopbrengsten voor de gemeente zijn redelijk stabiel, maar de economische crisis leidt vaker tot wanbetaling. Om een tekort aan inkomsten op te kunnen vangen, heeft het OGA de reservering hiervoor verdubbeld tot 1 miljoen euro.

De gemeente is vorig jaar begonnen met de modernisering van het beleid rond het erfpachtstelsel. Ze bekijkt verschillende vormen van canonbepaling en -herziening, en hoe het stelsel voor burgers transparanter en klantvriendelijker kan worden. Daarmee hoopt OGA het aantal rechtszaken in te perken.

Vereniging Eigen Huis zal in mei, wanneer ze naar verwachting de eerste opzet van het vernieuwde stelsel onder ogen krijgt, nadrukkelijk haar zienswijze geven aan de gemeente. Daarbij zet zij in ieder geval in op een geleidelijke indexering van de grondprijs, een reële marktwaarde en heldere communicatie. Bij de overgang naar een nieuw stelsel houdt Vereniging Eigen Huis eventuele nadelige gevolgen voor eigenaren die al erfpacht betalen in het oog. 

Lees ook: Dossier particuliere erfpacht

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Zo'n 150.000 huiseigenaren in Groningen hebben schade aan hun huis als gevolg van de gaswinning. Wij laten ze niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.