Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

'Aanpak krimp realistischer'

Geplaatst op 23 mei 2013 , bijgewerkt 23 mei 2013, 09:42

Krimpregio's aan de randen van Nederland hopen niet langer op een sterke bevolkingsaanwas, zo blijkt uit een evaluatie van kennisinstituut Platform 3...

Krimpregio's aan de randen van Nederland hopen niet langer op een sterke bevolkingsaanwas, zo blijkt uit een evaluatie van kennisinstituut Platform 31.

Veel krimpgemeenten hoopten met woningbouw de bevolkingsvermindering te stuiten. Deze aanpak blijkt volgens Platform 31 weinig zinvol, nu de werkgelegenheid in de krimpregio's afneemt en de huizenprijzen dalen. Vooral door zichtbare leegstand worden krimpgemeenten nog onaantrekkelijker.

Creatieve oplossingen helpen meer, zo concludeert het kennisinstituut. Zo kunnen huizen een andere bestemming krijgen, worden opgeknapt, samengevoegd of gesloopt om leegstand tegen te gaan.

Slopen ligt gevoelig

Slopen ligt nog wel gevoelig bij zowel woningbezitters als gemeentebestuurders. Woningeigenaren in krimpgebieden hopen op een aantrekkende woningmarkt in hun regio, terwijl gemeentelijke beleidsmakers mensen niet te bang willen maken met sombere voorspellingen.

Zeeuws-Vlaanderen pakt de bevolkingskrimp anders aan. Met een grote reclamecampagne hoopt het gebied Vlamingen naar de streek te lokken. In Vlaanderen is het moeilijk een betaalbare woning te vinden, terwijl net over de grens veel woningen leeg staan. Inmiddels hebben honderden Vlamingen zich om die reden in Zeeuws-Vlaanderen gevestigd.

Krimpmonitor

Om onder meer de gevolgen van bevolkingskrimp zichtbaar te maken, is in opdracht van minister Blok van Wonen de Demowijzer ontwikkeld. Deze monitor houdt ontwikkelingen op het gebied van werk en inkomen, bedrijvigheid, woningmarkt en (zorg)voorzieningen voor heel Nederland tot op dorpsniveau bij. Alle Nederlandse gebieden kunnen met de Demowijzer met elkaar worden vergeleken.

Zie de Demowijzer

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers