Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

VEH wijst erfpachtvoorstel gemeente af

Geplaatst op 18 jun 2013 , bijgewerkt 18 jun 2013, 12:17

Het voorstel voor nieuwe erfpachtvoorwaarden van de gemeente Amsterdam moet worden afgewezen, stelt Vereniging Eigen Huis. Het voorstel is ondoorzich...

Het voorstel voor nieuwe erfpachtvoorwaarden van de gemeente Amsterdam moet worden afgewezen, stelt Vereniging Eigen Huis. Het voorstel is ondoorzichtig en maakt woningen onverhandelbaar. De vereniging pleit voor een stelsel waarin afkoop van de eeuwigdurende erfpacht een mogelijkheid wordt, zoals in veel andere steden.

De gemeente Amsterdam werkt aan nieuwe erfpachtvoorwaarden, omdat het huidige stelsel complex, onduidelijk en risicovol is. Aan het einde van een tijdvak maakt de canon vaak een enorme sprong omhoog. De canonherziening leidt dan tot een grote stijging van de woonlasten, wat de woningbezitter steeds vaker in financiĆ«le problemen  brengt.

Canon valt hoger uit

In het voorstel van de gemeente verandert de canon door indexering met de inflatie, tot het volgende moment dat de woning wordt verkocht. De canon wordt herzien als de woning overgaat naar een nieuwe eigenaar. De hoogte van de canon verandert volgens de gemeente zo geleidelijker en sluit beter aan bij de actuele waarde van de grond.

Maar volgens Vereniging Eigen Huis komt het erop neer dat de canon dan over een periode van vijftig jaar genomen tientallen procenten hoger uitvalt dan nu het geval is.

Het erfpachtstelsel is gebaseerd op de gedachte dat de waardestijging van de grond ten goede moet komen aan de gemeenschap. In veel gevallen is de waardestijging juist sterk te danken aan het onderhoud en de investeringen van de eigenaar van het gebouw, zo stelt Vereniging Eigen Huis in juni in een brief aan de gemeente.

Afkoop

De vereniging pleit voor een stelsel dat de mogelijkheid van afkoop biedt, als alternatief voor eigen grond. Bij lopende contracten zou die mogelijkheid ook beschikbaar moeten komen, aldus Vereniging Eigen Huis. Als basis voor de grondwaardebepaling heeft de vereniging een voorkeur voor een grondquote over de WOZ-waarde. Huizenbezitters die erfpacht voor vijftig jaar afkochten tegen de volle grondprijs verdienen compensatie, aldus de vereniging.

Lees hieronder meer:

Huizen met particuliere erfpacht onverkoopbaar

Meer rechtszaken om erfpacht

Dossier: Particuliere erfpacht


Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiĆ«le gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.