Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Leefbaarheid wijken licht verbeterd

Geplaatst op 25 jun 2013 , bijgewerkt 25 jun 2013, 10:53

De leefbaarheid in Nederlandse wijken is tussen 2010 en 2012 licht verbeterd. Dit blijkt uit de dinsdag gepubliceerde 'Leefbaarometer' van de Rijksov...

De leefbaarheid in Nederlandse wijken is tussen 2010 en 2012 licht verbeterd. Dit blijkt uit de dinsdag gepubliceerde 'Leefbaarometer' van de Rijksoverheid.

Het aantal Nederlanders dat in minder leefbare wijken woont, daalde van 900 duizend naar 800 duizend. Ook is in de zogenoemde 'krachtwijken' het woonklimaat verbeterd. Toch blijft de situatie in deze wijken zorgelijk.

In ruim honderd gemeenten is de leefbaarheid sterk verbeterd, vooral in Limburg, Zuidoost-Brabant, Twente en de Achterhoek. Ook de steden Amsterdam, Utrecht, Groningen, Enschede, Eindhoven en Almere tonen een stijgende lijn. Uit de Leefbaarometer blijkt niet of de algeheel verbeterde leefbaarheid te danken is aan Haags of regionaal beleid. Het Sociaal Cultureel Planbureau zal daar op korte termijn meer aandacht aan besteden.

Werkloosheid

De economische crisis heeft volgens de Leefbaarometer nauwelijks invloed op de leefbaarheid tussen 2010 en 2012. Dit heeft ermee te maken dat de landelijk gestegen werkloosheid nog niet in de statistieken is meegenomen. Wel zijn op lokaal niveau grote verschillen te zien door de groeiende werkloosheid. Vooral in de zuidelijke Randstad en Friesland nam de leefbaarheid om deze reden af.

Opvallend is het verslechterde woonklimaat in Den Haag en omgeving. Dit is volgens de Leefbaarometer te wijten aan een toename van geweldsmisdrijven in de regio en het gestegen aantal minimuminkomens.

De crisis draagt wel bij aan een andere bevolkingssamenstelling van sommige achterstandswijken. Sinds 2009 vestigden zich daar meer sociaaleconomisch sterkere en hoger opgeleide huishoudens. Zij vinden daar betaalbare huizen, zoals corporatiewoningen die in de verkoop gaan. Deze instromers staan vaak aan het begin van hun loopbaan en kampen met de strenge financieringsnormen van banken.

Bekijk de leefbaarheidssituatie in uw woonplaats met de 'Leefbaarometer'

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers