Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Doorstroming stokt door vergrijzing

Geplaatst op 16 jul 2013 , bijgewerkt 16 jul 2013, 09:34

De toename van het aantal 65- en 75-plussers leidt tot verstopping op de woningmarkt. Ouderen moeten van de overheid zo lang mogelijk thuis blijven w...

De toename van het aantal 65- en 75-plussers leidt tot verstopping op de woningmarkt. Ouderen moeten van de overheid zo lang mogelijk thuis blijven wonen, waardoor de doorstroming op de woningmarkt stokt, zo stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het aantal 65-plussers neemt naar verwachting toe van 16 procent in 2012 tot 25 procent in 2040. Hierbij is sprake van een 'dubbele vergrijzing', aangezien ook het aandeel 75-plussers naar 14 procent groeit dat jaar.

De toename van het aantal ouderen heeft grote gevolgen voor de woningmarkt, constateert het PBL. Ouderen verhuizen in de regel al weinig, maar worden door de overheid ook gestimuleerd langer thuis te blijven wonen. Dit levert een probleem op voor jonge huishoudens: zij kunnen niet doorstromen naar eengezinswoningen die door de ouderen langer worden bewoond.

Waardedalingen

Meer eengezinswoningen bouwen om de komende schaarste op te vangen, heeft volgens het PBL geen zin. Over tien tot vijftien jaar komen veel woningen door overlijden van de oudere bewoners weer vrij. Nu bouwen zou daarom leegstand in de hand werken.

Het aantal woningen dat met name door sterfgevallen weer beschikbaar wordt, neemt in 2038 toe tot meer dan 90 duizend woningen per jaar. Vooral in krimpregio's leidt het toekomstige overschot aan woningen tot verdere waardedalingen. De doorstroming in de Randstad heeft juist baat bij de vrijkomende woningen van ouderen.

Om de vergrijzing op de vangen, moeten (toekomstige) ouderen hun woning zelf levensloopbestendig maken, schrijft het PBL. Het is niet duidelijk of zij de noodzakelijke aanpassingen kunnen financieren met de overwaarde van hun huis, of dat zij daarmee zelf zorg inkopen.

Huiseigenaren die over twintig tot dertig jaar met pensioen gaan hebben mogelijk minder overwaarde opgebouwd en hebben meer hypotheekschulden dan de ouderen van vroeger en nu. In 1986 was maar liefst 70 procent van de huiseigenaren in de leeftijdscategorie 65 tot 74 jaar hypotheekvrij, tegen 34 procent van hen in 2012.

Lees het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (pdf)
Lees meer over toekomstgericht wonen

 

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten. Bekijk het overzicht

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers