Actueel

Wat er gebeurt op de woningmarkt

Vereniging Eigen Huis houdt je graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de woningmarkt. We publiceren geregeld nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Hoe denken Amsterdamse partijen over erfpacht?

Geplaatst op 18 mrt 2014 , bijgewerkt 18 mrt 2014, 11:50

Tenminste drie partijen (D66, CDA en VVD) hebben in Amsterdam in hun verkiezingsprogramma staan dat huiseigenaren het recht zouden moeten krijgen om ...

Tenminste drie partijen (D66, CDA en VVD) hebben in Amsterdam in hun verkiezingsprogramma staan dat huiseigenaren het recht zouden moeten krijgen om de grond onder hun woning te kopen, of de canon voor altijd af te kopen. Dit is waar Vereniging Eigen Huis ook naar streeft. Veel andere partijen houden vast aan een erfpachtstelsel dat volgens de vereniging niet meer van deze tijd is.

Amsterdammers kunnen zich op 22 mei in een referendum uitspreken over de plannen van de gemeente Amsterdam voor een nieuw erfpachtstelsel. Er is al gezegd dat het werkelijke referendum op woensdag 19 maart is, bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hieronder de standpunten over erfpacht van de zes voornaamste partijen in Amsterdam op een rij, gebaseerd op hun websites en verkiezingsprogramma's.

PvdA

Erfpacht is een goed, solidair systeem dat de gemeente in staat stelt in de stad te blijven investeren en waar iedereen van profiteert, nu en in de toekomst. Er zijn aanpassingen nodig, zoals ook blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamer naar de effectiviteit en doelmatigheid van erfpacht. Het mag niet zo zijn dat door onduidelijkheden en een gebrek aan transparantie sommige mensen veel betalen, en anderen juist weer weinig.
Lees meer in het verkiezingsprogramma van de PvdA (pagina 10)

D66

D66 streeft naar maximale keuzevrijheid voor huiseigenaren. Zij die de grond van de gemeente willen kopen moeten dat kunnen. Voor hen die erfpacht aan de gemeente willen betalen en zo bijvoorbeeld hun financieringsbehoefte willen verminderen moet de mogelijkheid bestaan dat te doen. Wanneer er toch in erfpacht wordt uitgegeven, wil de partij ervoor zorgen dat dit op een manier gebeurt die transparant is en die met name de huidige onduidelijkheid rond de canonherziening aan het einde van de looptijd oplost.
Lees meer in het verkiezingsprogramma van D66 (pagina 50)

VVD

In Amsterdam kunnen veel kopers de grond onder hun eigen woning niet kopen, maar moeten ze die van de gemeente huren: erfpacht. De huizenbezitter brengt door allerlei belastingen al een onevenredig deel van de inkomsten voor de stad op. Daarom wil de VVD dat iedere huizenbezitter de kans krijgt om de grond onder de eigen woning van de gemeente te kopen. De VVD blijft streven naar een vrije keuze tussen erfpacht of het kopen van eigen grond. Totdat dit doel is bereikt, zet de partij in op een hervorming van het erfpachtsysteem.
Lees meer in het verkiezingsprogramma van de VVD

GroenLinks

Waardestijgingen van gebouwen en grond vinden vaak plaats door publieke investeringen, zoals de aanleg van infrastructuur en andere voorzieningen. Het voordeel van het erfpachtstelsel is dat deze winst niet alleen bij eigenaren van onroerend goed terechtkomt, maar via de waardestijging van de grond ook bij de gemeente. Inspanningen bekostigd door de gemeenschap komen op deze manier ten goede aan diezelfde gemeenschap. Het erfpachtstelsel kan nog wel transparanter gemaakt worden.
Lees meer in het verkiezingsprogramma van GroenLinks (pagina 16-17)

SP

Het erfpachtstelsel wordt verbeterd. Het wordt duidelijker waar de hoogte van de erfpacht op gebaseerd wordt, rekeningen worden jaarlijks verstuurd.
Lees meer in het verkiezingsprogramma van de SP (pagina 10)

CDA

Het CDA vindt dat de verplichte voortdurende erfpacht niet deugt en pleit voor drie dingen. Ten eerste recht op koop: mensen moeten het recht hebben de grond onder hun woning van de gemeente te kopen. Ten tweede: maak de huidige voortdurende erfpacht eeuwigdurend met recht op afkoop. Dit zou een einde maken aan periodieke herzieningen. Ten derde: geef mensen met een erfpachtcontract de mogelijkheid om, als ze dat willen, de canon opnieuw te laten vaststellen.
Lees meer in het verkiezingsprogramma van het CDA (pagina 22-23)

Meer informatie
Verkiezingen in Amsterdam (website gemeente Amsterdam)
Dossier Erfpacht

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers