Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Elf nieuwe windparken op land

Geplaatst op 07 apr 2014 , bijgewerkt 07 apr 2014, 08:55

Nederland krijgt er elf windparken op land bij. Het kabinet heeft de locaties, die de provincies vorig jaar zelf hebben aangewezen, nu definitief vas...

Nederland krijgt er elf windparken op land bij. Het kabinet heeft de locaties, die de provincies vorig jaar zelf hebben aangewezen, nu definitief vastgesteld.

Dat besluit staat in de Structuurvisie Windenergie op Land. De windturbines moeten in 2020 gezamenlijk 6.000 megawatt opwekken. De gebieden waar de nieuwe, grote windmolenparken komen, zijn:

 • Eemshaven
 • Delfzijl
 • Veendam (N33)
 • Drentse Veenkoloniën
 • Wieringermeer
 • IJsselmeer-Noord
 • Flevoland
 • Noordoostpolderdijk
 • Rotterdamse haven
 • Goeree-Overflakkee
 • Krammersluizen

De overheid heeft vooral gekozen voor gebieden waar het hard waait en waar weinig mensen wonen. Denk aan locaties als grote haven- en industriegebieden, landelijke gebieden, in en langs grote wateren en langs wegen en spoorlijnen.

Windmolens op zee

Naast de windmolens op land komen er ook windmolens op zee bij. In 2013 werd afgesproken dat die in 2023 minimaal 4.400 megawatt gaan opwekken. Al die windmolens bij elkaar wekken dan genoeg stroom op voor alle Nederlandse huishoudens.

Bezwaar maken tegen windparken

Huishoudens die de bouw van een windpark willen tegenhouden, kunnen het volgende doen:

 • Verenig alle belanghebbenden en probeer gezamenlijk de besluitvorming omtrent de bouw van de turbines te beïnvloeden. Doe dit in een zo vroeg mogelijk stadium; wacht dus niet tot het besluit is genomen.
 • Als dit niet het gewenste resultaat heeft, kunt u gebruikmaken van de rechtsbeschermingsmogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld zienswijzen indienen, en bezwaar en/of beroep maken.
 • Als er toch windturbines worden gebouwd, kunt u informeren over u recht heeft op een schadevergoeding.

Meer informatie
Windenergie
Artikel Eigen Huis Magazine: Het is 100 meter hoog, 47 decibel luid en het komt in uw achtertuin (PDF)
Rijksoverheid over windenergie
Regels voor windturbines bij woonwijken

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers