Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Bescherming erfpachter noodzakelijk

Geplaatst op 30 jan 2014 , bijgewerkt 30 jan 2014, 11:13

Woningen op particuliere erfpacht komen nog te vaak niet in aanmerking voor financiering omdat de erfpachtcontracten niet deugen. Er zijn overhe...

Woningen op particuliere erfpacht komen nog te vaak niet in aanmerking voor financiering omdat de erfpachtcontracten niet deugen. Er zijn overheidsmaatregelen nodig om erfpachters beter te beschermen. Die oproep doet een verzamelde lobby van banken, makelaars, notarissen, Vereniging Eigen Huis en belangenclubs van erfpachters.

Bij meer dan een kwart van de financieringsaanvragen blijkt dat de erfpachtovereenkomst niet voldoet aan de financieringscriteria, omdat de contracten bijvoorbeeld eenzijdig door de verpachter kunnen worden aangepast. Daardoor kan geen inschatting worden gemaakt van de toekomstige woonlasten van de nieuwe huiseigenaar en kan er dus geen verantwoorde financiering plaatsvinden. Makelaars die consumentonvriendelijke erfpachtcontracten onder ogen krijgen, adviseren gewoonlijk hun klanten om af te zien van een hypotheekaanvraag en daarmee van de koop van de betreffende woning. Het aantal ondeugdelijke erfpachtcontracten ligt daardoor naar verwachting hoger. Dit blijkt uit een evaluatie van de criteria voor financiering van erfpacht door de verzamelde lobby.

Stoplichtsysteem

In 2011 hebben bovengenoemde partijen een stoplichtsysteem ingevoerd met criteria waaraan contracten voor particuliere erfpacht moeten voldoen. Groen geeft aan dat er geen belemmering bestaat, bij oranje wordt het contract verder bestudeerd en rood betekent dat het contract eerst aangepast moet worden. Uit de evaluatie blijkt dat er bij de helft van de contracten verder onderzoek nodig is door de bank en dat in 25% van de gevallen het contract moet worden aangepast.

Maatregelen

Aanpassing van de contracten zou volgens de gelegenheidscoalitie de oplossing zijn van de vele problemen rond particulier erfpacht. Ze pleit er daarom voor dat de overheid wettelijke maatregelen treft om de eigenaren van een woning op particuliere erfpacht te beschermen.

Ga naar ons dossier Erfpacht

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.