Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Bouw windparken onnodig duur

Geplaatst op 24 apr 2014 , bijgewerkt 24 apr 2014, 11:34

De bouw van windparken is duurder dan nodig, omdat de pachtprijzen voor grond onevenredig hoog zijn. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS naar de ta...

De bouw van windparken is duurder dan nodig, omdat de pachtprijzen voor grond onevenredig hoog zijn.

Dit blijkt uit onderzoek van de NOS naar de tarieven van het Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB). De tarieven tonen aan dat exploitanten van windturbines 10 keer zo veel aan pacht kwijt zijn, dan uitvoerders van kolencentrales. Exploitanten van turbines betalen particuliere grondeigenaren voor elke windmolen jaarlijks tussen de € 35.000 en € 50.000.

Duurzame energieproductie

In 2020 moet 14% van de Nederlandse energieproductie duurzaam zijn, we zitten nu op 4%. Daarom spraken het Rijk en de provincies af dat over 6 jaar alle windmolens op land een gezamenlijk vermogen moeten hebben van 6.000 megawatt. Dat komt neer op circa 2.000 turbines die 3,6 miljoen huishoudens van elektriciteit zullen voorzien. Op dit moment staan er zo’n 700 turbines op land.

Vorige week heeft  het kabinet 11 locaties vastgesteld waar nieuwe windparken komen. Het zijn locaties die de provincies vorig jaar zelf hebben aangewezen. De overheid heeft vooral gekozen voor gebieden waar het hard waait en waar weinig mensen wonen.

Donderdag heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over windenergie. Er zijn meerdere moties aangenomen, onder andere die van Kamerleden Albert de Vries (PvdA) en Paulus Jansen (SP). Zij willen dat initiatiefnemers van windprojecten worden verplicht vooraf door taxatiebureaus inschattingen laten maken over mogelijke planschade. Ook de motie van Agnes Mulder (CDA), waarin zij pleit voor meer draagvlak,  is aangenomen. Vereniging Eigen Huis zal kritisch volgen hoe de moties worden uitgewerkt.

Vereniging Eigen Huis over windenergie

Vereniging Eigen Huis staat achter windenergie, maar stelt wel voorwaarden aan windplannen: huiseigenaren mogen geen last hebben van de molens. ‘Stel de turbines daarom op zee op, of plaats ze in perifere gebieden. Daar waar er toch windmolenplannen zijn in de buurt van woningen, vindt Vereniging Eigen Huis een toetsing van het draagvlak van omwonenden voor deze plannen essentieel. Deze toetsing moet zwaar meewegen in de besluitvorming. Als bepaalde windplannen in de buurt van woningen onoverkomelijk zijn, vindt de vereniging compensatie van eventuele waardedaling van de woningen essentieel. Net als de mogelijkheid voor omwonenden te kunnen participeren in de molen, of te kunnen profiteren van de molen,’ zegt Claudia Umlauf, beleidsadviseur bij Vereniging Eigen Huis.

Meer informatie
Windenergie
Regels voor windturbines bij woonwijken

Gerelateerde artikelen
Elf nieuwe windparken op land (april 2014)
Artikel Eigen Huis Magazine: Het is 100 meter hoog, 47 decibel luid en het komt in uw achtertuin(PDF)

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers