Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Geld voor omwonenden windturbines

Geplaatst op 25 aug 2014 , bijgewerkt 25 aug 2014, 11:28

Eigenaren van windturbines hebben besloten jaarlijks 3.000 euro per turbine in een fonds te storten, bedoeld om onder omwonenden draagvlak te krijge...

Eigenaren van windturbines hebben besloten jaarlijks 3.000 euro per turbine in een fonds te storten, bedoeld om onder omwonenden draagvlak te krijgen. Met het geld kan een speeltuin of natuurpark worden aangelegd, meldt de NOS.

De exploitanten van de windturbines beloven ook de omwonenden eerder in het bouwproces te betrekken. Ook wordt er gekeken of en hoe buren van windturbines kunnen meedelen in de winst.

Gedragscode

Deze plannen staan in een concept gedragscode van de Nederlandse Wind Energie Associatie, de koepel van windenergiebedrijven. De code is opgesteld na overleg met natuur- en milieuorganisaties en de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW). De NLVOW heeft de code niet ondertekend, omdat ze niet tevreden is met de code. Omdat de bouw van windparken vaak gepaard gaat met verzet van omwonenden, wil het kabinet dat exploitanten uniforme regels opstellen voor windparken.

Geluidsoverlast

Vorige maand maakte staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu bekend dat huishoudens die geluidsoverlast ondervinden van windmolens subsidie kunnen krijgen om hun huis daartegen te isoleren. De subsidiemaatregel gaat in 2016 in.

Toekomst

In 2020 moet 14% van de Nederlandse energieproductie duurzaam zijn, we zitten nu op 4%. Daarom spraken het Rijk en de provincies af dat over 6 jaar alle windmolens op land een gezamenlijk vermogen moeten hebben van 6.000 megawatt. Dat komt neer op circa 2.000 turbines die 3,6 miljoen huishoudens van elektriciteit zullen voorzien. Op dit moment staan er zo'n 700 turbines op land.

Dit vindt Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis heeft bij de presentatie van het Nationaal Energieakkoord aangegeven dat zij het een goede zaak vindt dat het aandeel hernieuwbare energie wordt vergroot. Claudia Umlauf, beleidsadviseur bij de vereniging: 'Met windmolens kun je dit bereiken, maar eigenwoningbezitters mogen geen hinder ondervinden van de molens. Daar waar wel sprake is van een windmolenplan in de buurt van een bewoond gebied, vindt de vereniging dat huiseigenaren gecompenseerd moeten worden, kunnen participeren in het plan en profijt hebben van de windturbines. Vereniging Eigen Huis vindt de compensatie van € 3.000 een begin, maar betwijfelt of dit bedrag voldoende is. Op basis van de beschikbare informatie kunnen wij hier nog niet over oordelen.'

Meer informatie
over windenergie

Gerelateerde nieuwsberichten
Subsidie tegen geluidsoverlast windmolens (juli 2014)

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers