Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

'Energiedoelstellingen zijn onhaalbaar'

Geplaatst op 06 okt 2014 , bijgewerkt 06 okt 2014, 12:37

De doelen uit het Nationaal Energieakkoord worden niet gehaald, blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving en Energieonderzoek Centrum Nederland.

In het rapport Nationale Energieverkenning staan de afspraken uit het Nationaal Energieakkoord centraal.

Conclusies

In het Nationaal Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 14 % van de energie afkomstig is uit duurzame bronnen, zoals wind, zon of biomassa. Volgens de onderzoekers van de Nationale Energieverkenning is dit een onhaalbaar percentage. Op dit moment is het aandeel duurzame energie 4,5 % en in 2020 zal dit aandeel 10,6 % zijn. Als alle zeilen worden bijgezet, kan dit aandeel groeien naar 12,4 %. Ook staat in het akkoord dat tot 2020 100 petajoule energie moet worden bespaard. Eén petajoule (PJ) is de hoeveelheid energie die 15.000 huishoudens jaarlijks gezamenlijk verbruiken. Maar, zo blijkt uit het rapport, komt de besparing in het gunstigste scenario niet verder dan 61 PJ. 

Extra maatregelen

De Nationale Energieverkenning leidde tot veel vragen vragen aan minister Kamp (VVD) van Economische Zaken. Jan Vos (PvdA) stelt dat als Nederland onvoldoende scoort in het rapport, er aanvullende acties moeten worden ondernomen. Maar volgens Kamp is er geen achterstand, maar ligt Nederland op koers. 'De PvdA accepteert het niet dat de doelen niet worden gehaald,' zegt Vos. Kamp: 'De afspraken worden nagekomen.' Ook de D66 betwist of de doelen in het Nationaal Energieakkoord haalbaar zijn. Stientje van Veldhoven: 'Welke extra maatregelen neemt u nu om die al afgesproken doelen te halen?' 'Ik ga geen extra maatregelen nemen,' zegt Kamp. 'Het vastgestelde beleid is ruim voldoende.' Voor het vragenuur in de Tweede Kamer zei Kamp dat er veel tijd is gestoken in voorbereidende werkzaamheden en dat de effecten daarvan nog niet zichtbaar zijn. In 2016 wordt het Nationaal Energieakkoord tussentijds geëvalueerd.

Standpunt Vereniging Eigen Huis

Er is veel te doen over de haalbaarheid van de doelen die zijn gesteld in het Nationaal Energieakkoord. Consumenten krijgen door oplopende belastingen en heffingen een steeds hogere energierekening. Met deze heffingen worden veel grootschalige energieprojecten gefinancierd. Claudia Umlauf, beleidsadviseur bij de vereniging: 'Niet alle kosten moeten op de consument worden afgewenteld. Er zou meer moeten worden geïnvesteerd in regelingen die huiseigenaren stimuleren energie te besparen.' Vereniging Eigen Huis heeft het Nationaal Energieakkoord destijds niet ondertekend, omdat het akkoord de mogelijkheid bood om onbekende, mogelijk strenge maatregelen in te voeren als de beoogde besparingsdoelen niet worden gehaald. 

Wat is het Nationaal Energieakkoord?

In september 2013 ondertekenden meer dan veertig belangen- en consumentenorganisaties het Nationaal Energieakkoord. In het akkoord zijn afspraken vastgelegd over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. De onderhandelaars streven onder andere naar een betaalbare en schone energievoorziening. De vier uitgangspunten van het akkoord:

  • Een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 % per jaar
  • Een toename van het aandeel duurzame energie (van 4 % naar 14 % in 2020) Een verdere stijging van het aandeel duurzame energie naar 16 % in 2023
  • 15.000 banen

Meer informatie  
Dossier Nationaal Energieakkoord

Gerelateerde nieuwsberichten
VEH: geen blanco cheque Nationaal Energieakkoord (september 2013)
Overeenstemming Nationaal Energieakkoord (augustus 2013)

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers