Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

AFM: nazorg woekerpolissen niet op peil

Geplaatst op 09 okt 2014 , bijgewerkt 09 okt 2014, 15:00

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt dat verzekeraars en adviseurs meer moeten doen om lopende beleggingsverzekeringen te verbeteren. De tot nu toe behaalde resultaten zijn volgens de toezichthouder ‘zeer teleurstellend’.

Verzekeraars krijgen een half jaar langer de tijd om 80 procent van de klanten met een aan de hypotheek verbonden beleggingsverzekering te activeren. Activeren wil zeggen dat de verzekeraar de klanten meer inzicht geeft in het financiële gat tussen eindwaarde en doelkapitaal. Bij activeren hoort ook dat klanten een overzicht krijgen van mogelijke verbeteringen én de manier waarop zij deze kunnen realiseren.

Medio 2014 was slechts 36 procent van deze klanten geactiveerd. Volgens de nieuwe afspraak moet de 80 procent per 1 juli 2015 bereikt zijn. Sommige verzekeraars liggen wel goed op schema. Dat toont volgens de AFM aan dat het mogelijk is. De AFM heeft voor dit onderwerp op dit moment (nog) geen echte sancties of dwangmiddelen, behalve publicaties en het indienen van een klacht bij de Tuchtraad Financiële Dienstverlening.

Gekoppeld aan hypotheek

Per 1 januari 2013 waren ruim 620.000 beleggingsverzekeringen aan een hypotheek gekoppeld. Deze polissen brengen vaak zo weinig op, dat de opgebouwde waarde aan het einde van de looptijd lang niet hoog genoeg is om de hypotheek af te lossen. Dit komt door een combinatie van hoge kosten, tegenvallende beleggingsresultaten en hoge premies voor de overlijdensrisicodekking.

Eenzijdig verbeteren

Er zijn ook beleggingsverzekeringen waarin geen waarde wordt opgebouwd. Deze polissen hebben de hoogste prioriteit. Voor al deze verzekeringen moet uiterlijk eind 2014 een oplossing gevonden zijn, mogelijk via eenzijdige verbetering door de verzekeraar, als klanten niet geactiveerd kunnen worden. Vereniging Eigen Huis vindt – aansluitend hierop – dat eenzijdig verbeteringen moeten worden doorgevoerd bij álle woekerpolissen van klanten die niet in actie komen.

Update 16 oktober

De Consumentenbond vindt dat de kwaliteit van de hersteladviezen onvoldoende is, schrijft de Telegraaf op 16 oktober 2014. Veelzeggend is dat klanten geen 'advies' krijgen toegestuurd, maar een 'gespreksverslag'. Terwijl aan een gedegen financieel advies flinke eisen worden gesteld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), hoeft een hersteladvies nergens aan te voldoen. Verzekeraars volstaan vaak met het aanbieden van een alternatieve polis uit de eigen winkel, zegt de Consumentenbond.  

Meer informatie
Bericht AFM
Dossier Beleggingsverzekeringen

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers