Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

AFM waarschuwt voor woonlastenverzekeringen

Geplaatst op 09 jan 2015 , bijgewerkt 09 jan 2015, 11:00

Het klantbelang staat bij veel woonlastenverzekeringen onder druk. Hiervoor waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten.

Een woonlastenverzekering is bedoeld om een huiseigenaar te beschermen tegen de financiële consequenties van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Bij veel verzekeringen blijkt de duur van de uitkering te zijn gekoppeld aan die van de Werkloosheidswet (WW) of de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Dit betekent dat een verzekerde alleen gedurende de looptijd van een uitkering op de woonlastenverzekering kan terugvallen. Een werkloze huiseigenaar met een korte arbeidshistorie heeft zodoende vrij weinig aan een dergelijke verzekering. Zo heeft een starter op de arbeidsmarkt maximaal drie maanden recht op WW. Een woonlastenverzekering betaalt in dat geval ook niet langer dan drie maanden uit, terwijl de werkloosheid langer kan duren.  

Afgebakende doelgroep

De AFM betwijfelt of woonlastenverzekeringen in de huidige vorm nog aansluiten bij het belang van de klant en de veranderende maatschappelijke omstandigheden. Volgens de financiële waakhond moeten verzekeraars duidelijker de doelgroep voor een woonlastenverzekering afbakenen, zodat alleen huiseigenaren die werkelijk baat hebben bij dit product ervan gebruik kunnen maken.

De verzekeraars hebben ondertussen verbetering beloofd. Vereniging Eigen Huis houdt nauwgezet in de gaten of het consumentenbelang bij woonlastenverzekeringen beter wordt gediend.

Lees het rapport van de AFM
Meer informatie over woonlastenverzekeringen
Doe de inkomensrisicoscan 

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.