Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Zeven spelregels voor windturbines

Geplaatst op 20 jan 2015 , bijgewerkt 20 jan 2015, 12:49

De Rijksoverheid, provincies, gemeenten en windturbine-exploitanten moeten bij de bouw van één of meer turbines veel meer rekening houden met omwonenden, vindt Vereniging Eigen Huis. Daarom stelde zij zeven spelregels op die moeten zorgen voor meer draagvlak onder omwonenden van windturbines.

De zeven regels moeten gelden voor windturbines die binnen twee kilometer van woningen worden gepland. Manon van Essen, woordvoerder van Vereniging Eigen Huis: 'Binnen die straal willen wij dat windturbine-exploitanten en de overheid deze uitgangspunten altijd meenemen bij de planontwikkeling, bouw en exploitatie van één of meer turbines.'

Provinciale Statenverkiezingen  

Vereniging Eigen Huis verstuurt deze week het document met de regels aan de lijsttrekkers van de politieke partijen, die deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart. 'Wij zullen de lijsttrekkers vragen of ze bereid zijn onze spelregels te volgen,' zegt Van Essen.

De uitgangspunten van Vereniging Eigen Huis:

  1. Omwonenden van de geplande windturbine moeten in een vroeg stadium bij de plannen worden betrokken. Vanaf de beginfase moeten zij periodiek worden geïnformeerd over het plan en de bouw.
  2. Omwonenden mogen deelnemen aan overleggen over de planontwikkeling. 
  3. Opmerkingen en suggesties van de omwonenden moeten door de initiatiefnemers van de windturbine zwaar meegewogen worden in de planontwikkeling. Als de initiatiefnemers deze suggesties niet ter harte nemen, moeten zij dit goed motiveren.
  4. De initiatiefnemer moet omwonenden in een zo vroeg mogelijk stadium een aanbod doen, zodat eventuele bezwaren en overlast van de molen worden weggenomen of gecompenseerd. 
  5. Omwonenden kunnen financieel participeren en profiteren van de windturbine(s). 
  6. Na de bouw moeten de initiatiefnemers en omwonenden de afspraken borgen en evalueren. 
  7. Er moet een onafhankelijk klachtenloket komen voor het niet, of niet goed naleven van de regels.

Doelstellingen

In de komende jaren komen er op land 2.000 windturbines bij, zodat de doelstellingen uit het Nationaal Energieakkoord worden gehaald. De turbines hebben een as-hoogte van 100 meter. De Nederlandse Wind Energie Associatie ontwikkelde een gedragscode, maar de vereniging vindt dat deze code huiseigenaren niet goed beschermt. Beter is de gedragscode van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines, vindt Vereniging Eigen Huis.

Meer informatie
Persbericht: VEH stelt zeven spelregels voor windturbines op land
Toelichting op de spelregels 

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers