Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

'Bouw geen windturbines bij onvoldoende draagvlak'

Geplaatst op 04 mrt 2015 , bijgewerkt 04 mrt 2015, 09:54

Windturbines moeten niet worden gebouwd, als onder omwonenden onvoldoende draagvlak is voor de bouw. Dat vindt meer dan de helft van de lijsttrekkers van de partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen.

Vereniging Eigen Huis vroeg de lijsttrekkers van de politieke partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen hoe zij denken over windturbines. Van de 133 lijsttrekkers reageerden er 105. Zij gaven aan draagvlak belangrijk te vinden. Wel denken de lijstaanvoerders anders over hoe hiervoor gezorgd kan worden.

Niet tegenhouden

Meer dan de helft van de lijsttrekkers (57 %) van de partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen vindt dat windturbines niet moeten worden gebouwd als onder omwonenden onvoldoende draagvlak is voor de bouw. De overige 43 % vindt het te ver gaan als de bouw van windturbines om die reden wordt tegengehouden.

Peiling

De Volkskrant schreef dinsdag dat een grote meerderheid van de provinciebestuurders niet gelooft dat het zal lukken de komende vijf jaar voldoende windmolens te plaatsen om de doelstellingen voor duurzame energie en broeikasuitstoot te halen. Dit blijkt uit een enquête van de krant onder Statenleden, waarop 179 provinciebestuurders hebben gereageerd. Uit de peiling blijkt dat 30 Statenleden denken dat hun provincie de afspraken over extra windmolens voor 100 % kunnen nakomen. De redenen hiervoor zijn het verzet van de burgers, onvoldoende draagvlak, de noodzaak van subsidies, onvoldoende geschikte locaties maar ook de lobby van gevestigde energiebelangen.

Op 18 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Om kiezers te helpen met stemmen, heeft Vereniging Eigen Huis op eigenhuis.nl/verkiezingen een overzicht gemaakt van de lijsttrekkers en hun standpunt over windenergie.

Meer informatie
Vereniging Eigen Huis stelde zeven spelregels op voor de bouw van windturbines

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.