Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

'Meer belastingheffing via gemeente'

Geplaatst op 03 jun 2015 , bijgewerkt 03 jun 2015, 11:16

Gemeenten moeten vaker zelf belastingen kunnen heffen. Hiervoor pleit een commissie ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) na eigen onderzoek.

De commissie onder leiding van Alexander Rinnooy Kan adviseert de heffing van € 4 miljard aan belastingen over te hevelen naar gemeenten.Volgens de voormalige voorzitter van de Sociaal Economische Raad zou dit 'een goede eerste stap' zijn.

Burgers kunnen volgens het plan zelf bepalen voor welke voorzieningen zij via de gemeentelijke belastingen willen betalen. Zeker nu door de decentralisatie van onder meer de jeugdzorg gemeenten steeds meer taken krijgen toebedeeld. Lokale politici kunnen volgens de commissie hun kiezers dan echte keuzes voorleggen.

Lokale verschillen

De commissie pleit daarnaast voor een ingezetenenheffing voor iederen van achttien jaar en ouder. Ook ligt de herinvoering van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (ozb) voor de hand.

Volgens commissievoorzitter Rinnooy Kan leidt dit plan niet tot grote lokale verschillen in belastingdruk of voorzieningen. De overheid ziet toe op een minimaal niveau waarop gemeenten hun taken uitvoeren. Verder bestaan al verschillen in het woon- en vestigingsklimaat in gemeenten.

Eerlijke verdeling

Vereniging Eigen Huis wil dat de lasten eerlijker worden verdeeld onder woningbezitters en huurders. Nu betalen huiseigenaren via de ozb het leeuwendeel van de gemeentelijke belastingen.

'Uit een peiling van ons blijkt dat een meerderheid van de huiseigenaren ook een eerlijkere verdeling van de lasten wil', zegt directeur Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis. 'Ook moeten gemeenten de besteding van de middelen beter verantwoorden.'

Als de belastingheffing verandert, mag dat volgens Mulder niet ertoe leiden dat per saldo meer moet worden betaald voor dezelfde diensten. 'Dat is gelukkig ook niet het uitgangspunt van de commissie-Rinnooy Kan.' 

Lees ook:
Ozb overstijgt afgesproken limiet

Meer over gemeentelijke belastingen

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.