Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

'Belastinghervorming niet ten koste van woningbezitter'

Geplaatst op 04 jun 2015 , bijgewerkt 04 jun 2015, 09:06

Als gemeenten meer bevoegdheden krijgen om zelf belastingen te heffen, mogen woningbezitters daarvan niet de dupe worden. Hiervoor waarschuwt staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën woensdag in de Telegraaf.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit al langer voor meer zelfstandigheid bij de belastinginning. Het kabinet werkt nu aan een herziening van het belastingstelsel, waarin gemeenten inderdaad meer ruimte hiervoor krijgen. Het Rijk en de gemeenten denken dan vooral aan de onroerendezaakbelasting (ozb), honden- en toeristenbelasting en parkeergeld.

Wiebes is te spreken over de plannen van de VNG, maar waarschuwt voor lokale inkomenspolitiek. De lasten moeten evenredig worden verdeeld en niet eenzijdig bij een bepaalde groep worden neergelegd, zoals woningbezitters. Hiervan is wel sprake als de ozb wordt verhoogd en het gebruikersdeel van deze belasting weer wordt ingevoerd. Huurders zijn hiervan sinds 2006 vrijgesteld.

Vereniging Eigen Huis wil dat de lasten eerlijker worden verdeeld onder woningbezitters en huurders. Nu betalen huiseigenaren via de ozb nog het leeuwendeel van de gemeentelijke belastingen. Ook zouden gemeenten meer verantwoording moeten afleggen over de besteding van de belastinggelden.

Lees ook:
'Meer belastingheffing via gemeente'

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.