Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Minister past geluidsnorm windturbines niet aan

Geplaatst op 24 jul 2015 , bijgewerkt 24 jul 2015, 10:50

Windturbines zorgen bij 8 tot 9 procent van de omwonenden voor geluidshinder. Minister Schultz van Haegen (Ministerie van Infrastructuur & Milieu) is niet voornemens de geluidsnorm aan te passen. Dit staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer.

Een team deskundigen, onder andere bestaande uit het RIVM en het Energieonderzoek Centrum Nederland, heeft in kaart gebracht of en hoe windmolens voor geluidsoverlast bij omwonenden zorgen. De conclusies zijn verzameld in een rapport.

Eén van de bevindingen is dat huishoudens geluid van windmolens als vervelender ervaren dan industrie- of verkeersgeluid. De hinder van turbines kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid of het welbevinden van omwonenden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat er innovaties mogelijk zijn die het geproduceerde geluid van windturbines, of het ritmisch karakter daarvan, verminderen.

Op basis van de informatie in het rapport vindt de minister dat de norm voor geluidhinder niet hoeft te worden aangepast. Wel wil ze dat de werkgroep de conclusies deelt met lokale besturen, zodat die er hun voordeel mee kunnen doen bij de ontwikkeling van nieuwe windparken.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

De Rijksoverheid, provincies, gemeenten en windturbine-exploitanten moeten bij de bouw van één of meer turbines veel meer rekening houden met omwonenden, vindt Vereniging Eigen Huis. Daarom stelde zij zeven spelregels op die moeten zorgen voor meer draagvlak onder omwonenden van windturbines.

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.