Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

NAM moet Groningers direct compenseren

Geplaatst op 02 sep 2015 , bijgewerkt 02 sep 2015, 09:30

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet Groningse huiseigenaren en woningcorporaties direct compenseren voor waardedaling van hun huizen door aardbevingen. Daarvoor moet niet worden gewacht tot een woning is verkocht.

De rechtbank Noord-Nederland sprak zich daarover uit in een rechtszaak aangespannen door de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG). De WAG vertegenwoordigt ongeveer 750 Groningse huizenbezitters en twaalf woningcorporaties. De corporaties hebben meer dan 100.000 woningen in het aardbevingsgebied. De woningbezitters en corporaties stelden onder andere te kampen met gedaalde WOZ-waarden.

De rechtbank vindt het aannemelijk dat er sprake is van waardevermindering door de aardbevingen in het gebied. Schommelingen in de huizenmarkt, of door de NAM te verwachten positieve effecten van hun maatregelen, doen niet af aan het bestaan van de waardevermindering, stelt de rechtbank. Daarom zijn er geen redenen om de schade niet nu al te begroten, of een woning verkocht is of niet.

Overwinning

De uitspraak is een overwinning voor de huiseigenaren en corporaties. Zij kunnen nu procedures gaan voeren om compensatie te krijgen voor waardevermindering. Het betekent ook dat er geen fysieke schade hoeft te zijn om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Op de regeling voor waardedaling van de NAM was kritiek. De NAM compenseerde pas als een huis was verkocht. Woningbezitters stelden dat ze hun huis juist niet konden verkopen vanwege de waardedaling. Huiseigenaren in Groningen die hun huis wel verkochten, vonden de compensatie vaak te laag. De NAM schatte de waardedaling gemiddeld in tussen de 2 en 5 procent. Volgens de Stichting WAG is de waardedaling van woningen gemiddeld groter. Eerder stelde de WAG dat de woningen in het gebied bij elkaar meer dan 1 miljard euro minder waard zijn geworden.

De NAM ontkent niet aansprakelijk te zijn voor schade door gaswinning, maar meent dat het moment van verkoop het enige moment is waarop waardedaling kan worden vastgesteld. De NAM kan nog in hoger beroep.

Vereniging Eigen Huis: doorbraak

Vereniging Eigen Huis noemt de uitspraak een doorbraak. Wel ziet de vereniging complexe vraagstukken waarover de rechter zich niet heeft uitgesproken. Bijvoorbeeld: hoe moet je komen tot een goede taxatie van waardevermindering door aardbevingen? Dit zou in een aparte, tijdrovende procedure moeten worden uitgevochten.

'Deze onzekerheid moet er voor de inwoners van Groningen niet bijkomen', zegt directeur belangenbehartiging Rob Mulder. 'Er moet eindelijk eens worden gehandeld in hun belang.' De vereniging dringt er bij de NAM op aan zich te binden aan een toekomstbestendige regeling, op te stellen door onafhankelijke deskundigen. De vereniging zal dit ook bepleiten bij de Nationaal Coördinator.

Lees meer:
Uitspraak rechtbank Noord-Nederland
Dossier Gasschade Groningen

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers