Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

'Amsterdam verhoogt langdurige erfpachttarieven'

Geplaatst op 03 sep 2015 , bijgewerkt 03 sep 2015, 09:16

De Amsterdamse wethouder Eric van der Burg wil de tarieven voor inwoners die hun erfpacht voor 10 tot 25 jaar lieten vastzetten verhogen. Het voorstel is door de gemeenteraad 'zeer kritisch' ontvangen, zo meldt de Telegraaf.

Vorig jaar verhoogde de hoofdstad de erfpacht al om dreigende begrotingstekorten op te vangen. De hoogte van de erfpacht is namelijk gekoppeld aan de rente op de staatsleningen. Die was en is extreem laag. Een uitzondering werd gemaakt voor Amsterdammers die hun canon voor langere tijd hadden vastgezet. Van der Burg wil dit besluit nu terugdraaien, aangezien dit de gemeente zo'n € 45 miljoen oplevert.

'Gedwongen besluit'

De gedupeerden zijn volgens de Telegraaf vooral nieuwe pachters, zoals eigenaars van nieuwbouwwoningen en zelfbouwkavels. Erfpachtersvereniging SEBA is woedend en verwijt de gemeente de spelregels tijdens de wedstrijd te veranderen. Van der Burg zegt tot dit besluit te zijn gedwongen door zijn collega-wethouder Kock van Financiën.

Het gemeentebestuur besloot in het collegeakkoord het erfpachtsysteem te moderniseren. Vereniging Eigen Huis drong er destijds al op aan dat Amsterdamse woningbezitters onverwachte stijgingen van de erfpachttarieven zouden worden bespaard.  

Meer informatie
Dossier Erfpacht

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.