Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Weinig straling in Nederlandse woning

Geplaatst op 30 sep 2015 , bijgewerkt 30 sep 2015, 09:44

De concentraties van gevaarlijke radioactieve stoffen radon en thoron zijn in bijna alle Nederlandse woningen laag. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een dinsdag verschenen rapport.

In opdracht van de rijksoverheid werden ruim 2500 woningen, gebouwd na 1930, onderzocht. Radon en thoron zijn radioactieve edelgassen die van nature ontstaan in de bodem en in daarvan gemaakte bouwmaterialen. Vandaar uit kunnen kankerverwekkende stoffen in woningen terechtkomen. 

Radon

In vergelijking met andere Europese landen is de hoeveelheid radon in Nederlandse huizen laag. Het is eenderde van wat gemiddeld wordt gemeten in de wereld. Wel is de gemiddelde concentratie in Zuid-Limburg tweeënhalf keer hoger dan het landelijk gemiddelde. Volgens onderzoekers heeft dat waarschijnlijk te maken met verschillen in bodemtype. De gemiddelde radonconcentratie in woningen gebouwd vanaf 2000 is ruim 20% lager is dan het landelijk gemiddelde.

Thoron

Voor thoron vallen de metingen lager uit dan de RIVM, op basis van een vooronderzoek uit 2012, had ingeschat. Het meten van thoron is nieuw, daarom zijn hiervoor nog geen internationale referentiewaarden vastgesteld. Omdat het precieze verband tussen de hoeveelheid thoron die vrijkomt uit pleistermaterialen en de concentratie vervalproductie van het edelgas in huis nog niet duidelijk is, wordt extra onderzoek uitgevoerd. 

Longkanker

Radon en thoron veranderen van nature in radioactieve stoffen die zich aan zwevende stofdeeltjes in huis hechten. Na inademen blijven die deeltjes achter in de longen en geven daar straling af. Dit brengt een risico op longkanker met zich mee. Zo'n vierhonderd mensen per jaar krijgen longkanker door de gevaarlijke straling. Het gaat vooral om rokers. Volgens het RIVM komt dat doordat het gezondheidsrisico van radon en thoron voor rokers gemiddeld 25 keer zo groot is als voor niet-rokers. 

Advies

Om de hoeveelheid radon en thoron in huis te verlagen, adviseert Vereniging Eigen Huis om 24 uur per dag te ventileren.

Meer informatie
Onderzoeksrapport RIVM
Veelgestelde vragen over radon en thoron
Algemene informatie over radon

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.