Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Gemeente Amsterdam positief over advies erfpacht

Geplaatst op 14 okt 2015 , bijgewerkt 14 okt 2015, 11:02

Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders is positief over het advies van de onafhankelijke Grondwaardecommissie over de invoering van eeuwigdurende erfpacht. Het college werkt het advies verder uit en komt begin 2016 met een aangepast voorstel voor het nieuwe stelsel.

Dat heeft de gemeente bekend gemaakt. De Grondwaardecommissie, bestaande uit drie hoogleraren, had voor de zomer aangegeven dat het voorstel transparanter en eenvoudiger moet. Zij stelde voor de grondwaarde te bepalen door de WOZ-waarde te verminderen met de opstalwaarde. Ook stelde zij voor de erfpachter drie betalingsvormen aan te bieden: een vaste canon, een geïndexeerde canon en afkoop van de canon.

De gemeente wil deze keuze beperken tot twee vormen: een geïndexeerde canon en afkoop. 'Ik verwacht dat het college in januari een definitief en gedetailleerd besluit kan nemen over de manier waarop de methode van de Grondwaardecommissie wordt toegepast', stelt Eric van der Burg, wethouder Grondzaken.

Veel onduidelijkheden

Onderzoeksbureau RIGO nam de voorstellen van de Grondwaardecommissie voor een nieuw erfpachtstelsel in opdracht van Vereniging Eigen Huis onder de loep. Het bureau concludeerde in september dat er nog veel onduidelijkheden zijn. Ook vindt het dat de afkoopsom voor Amsterdammers die in één keer de erfpacht willen afkopen veel te hoog is.

Vereniging Eigen Huis maakt zich hierover zorgen. De gemeente moet volgens de vereniging met betere en duidelijkere plannen komen waarin de belangen van de erfpachters echt worden meegewogen. Ook mogen Amsterdammers niet mede via de erfpachtcanon opdraaien voor de zorgelijke financiële situatie van de gemeente.

Amsterdammers mogen zich voor de invoering nog uitspreken over het stelsel.

Lees meer:
Dossier Erfpacht

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.