Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

'Eerst woningen Groningen versterken waar risico's grootst zijn'

Geplaatst op 04 nov 2015 , bijgewerkt 04 nov 2015, 13:52

In het Groningse aardbevingsgebied worden eerst de woningen versterkt waar de risico's het grootst zijn. Dat zei Nationaal Coördinator Hans Alders bij de presentatie van zijn concept-meerjarenprogramma. 'Inwoners voelen zich onveilig in hun eigen huis', zei Alders. 'De veiligheid van de inwoners staat voorop.'

Alders zei bewust 'bescheiden en nuchter' te zijn over aantallen te versterken woningen. Er wordt vanuit de kern van het aardbevingsgebied naar buiten gewerkt op basis van een nieuwe contourenkaart en de nieuwe veiligheidsnorm voor gebouwen. Welke woningen precies worden versterkt, wordt bepaald samen met bewoners en gemeenten, onder andere in 'keukentafelgesprekken'.

In 2016 begint de voorbereiding van de versterking van woningen in Loppersum, 't Zandt, ten Post, Overschild en Appingedam. Later in het jaar volgen Middelstum, Stedum, Uithuizen of Uithuizermeeden, Ten Boer en een deel van Slochteren. Ook worden 1650 corporatiewoningen versterkt.

Rijdende rechter

Daarnaast komt er een voor de schademelder kosteloze geschillenregeling. Een huiseigenaar kan een onafhankelijk arbiter inroepen als er nog geen akkoord is nadat een schade is beoordeeld door een expert en een contra-expert. Deze scheidsrechter komt als 'rijdende rechter' bij de schademelder langs en doet een uitspraak die bindend is voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

De maatregel moet voorkomen dat schademeldingen niet worden afgehandeld. De bewoner kan altijd nog naar de rechter stappen als hij het niet eens is met het oordeel van de arbiter.

Complexe schades

In de behandeling van schades wordt vanaf 1 januari onderscheid gemaakt tussen reguliere en complexe schademeldingen. De complexe schades gaan vanaf dan over van de NAM naar de Nationaal Coördinator, die per schade een casemanager aanstelt. Deze moet met de betrokkenen tot een oplossing komen. De NAM rondt nog wel alle complexe schades van voor die tijd af.

Alders gaat zijn conceptprogramma deze maand bespreken met de maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep, die zijn voortgekomen uit de Dialoogtafel. In december moet het definitief worden.

Waardedaling

'Er zitten veel goede punten in het conceptprogramma', reageert Rob Mulder, directeur kennis en belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis. 'Zoals het centraal stellen van de bewoners en de onafhankelijke geschillenbeslechting. Maar het is merkwaardig dat kennelijk nog steeds overeenstemming met de NAM nodig is voordat het plan definitief wordt. Daarnaast is het een gemiste kans dat een regeling voor de waardedaling van woningen buiten de plannen is gelaten. Juist daarin zou de Nationaal Coördinator een grote rol kunnen spelen.'

De NAM reageert op haar website positief op de plannen.

Lees meer:
Persbericht Nationaal Coördinator Groningen (4 november 2015)
CVW haalt planning versterken woningen Groningen niet (3 november 2015)
Dossier Gasschade Groningen

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.