Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

ACM: 'Meld problemen met incassobureaus'

Geplaatst op 05 nov 2015 , bijgewerkt 05 nov 2015, 09:00

Incassobureaus duperen regelmatig consumenten door hun werkwijze. In 8 % van de gevallen oefent het incassobureau zelfs ontoelaatbare druk uit. Dit concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek.

Toezichthouder ACM heeft drie problemen vastgesteld. Ten eerste confronteren incassobureaus consumenten met onterechte vorderingen. Dan gaat het om facturen waarvoor geen rechtsgeldige overeenkomst is tussen consument en onderneming. Het aantal frauduleuze rekeningen van bedrijven neemt toe. In 2014 betaalden consumenten € 12,7 miljoen onterecht. Dat was € 4,5 miljoen meer dan in 2013.

Ten tweede noemt de ACM onterechte kosten en onduidelijke rekeningen. In circa 20 % van de onderzochte brieven trof de ACM een onjuiste berekening van incassokosten aan. De incassosector zegt dat het om incidenten gaat, maar die mening deelt de ACM niet.

Het derde probleem is dat incassobureaus regelmatig dreigen met bevoegdheden die ze niet hebben. Dit speelde bij 23 % van de onderzochte dossiers. Het incassobureau dreigt dan bijvoorbeeld met gedwongen verkopen, ontruimingen of loonbeslag.

Aanpakken

‘We hebben nu geen specifiek onderzoek gedaan naar incasso bij hypotheekachterstand’, zegt Saskia Bierling, woordvoerder ACM. ‘Een consument die meent dat het incassobureau onjuist handelt, kan dat melden op consuwijzer.nl. Daar kan hij ook vragen stellen.’ Consuwijzer.nl is een site van de ACM.

De ACM spoort incassobureaus en hun brancheorganisatie NVI aan om de misstanden aan te pakken. Toezichthouders ACM en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben bevoegdheden om op te treden tegen ontoelaatbare praktijken. Ze bundelen nu hun krachten, om deze bevoegdheden gerichter in te kunnen zetten.

Meer informatie
Nieuwsbericht ACM

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.