Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Persbericht: Kabinet gooit een half miljard in het water

Geplaatst op 01 jan 2016 , bijgewerkt 01 jan 2016, 00:00

Al sinds 2004 praat Den Haag over een meer efficiënte waterketen. Nu verdampt er jaarlijks € 0,5 miljard in de afval- en drinkwaterketen, zoals ge...

Al sinds 2004 praat Den Haag over een meer efficiënte waterketen. Nu verdampt er jaarlijks € 0,5 miljard in de afval- en drinkwaterketen, zoals gesteld in het feitenrapport van Vewin, VNG, UvW en het Rijk van 29 maart 2010. Nieuwe vertraging ontstaat nu staatssecretaris Atsma en de wateroverheden afgelopen week wederom niet tot een waterakkoord zijn gekomen waardoor kostenverspilling blijft bestaan. Vereniging Eigen Huis (VEH) en de belangenbehartiger voor zakelijke energie- en watergebruikers, VEMW, zijn niet verrast over deze vertraging omdat de wateroverheden geen afstand willen doen van de eigenbelangen. De verenigingen roepen staatssecretaris Atsma op daadkracht te tonen. Vereniging Eigen Huis en VEMW vrezen uitstel van wettelijke maatregelen tot na de verkiezingen van 2014 en vinden dit onacceptabel. Zij achten invoering van een wet die een efficiëntere waterketen afdwingt per 1 januari 2013 mogelijk.

“Een gemiddeld huishouden zou in deze kabinetsperiode € 200 in de zak kunnen steken als de politiek haar verantwoordelijkheid zou nemen”, aldus Marlies Pernot, Algemeen Directeur van Vereniging Eigen Huis. Niet alleen de consument wordt nodeloos op kosten gejaagd. “Het is echt maatschappelijk niet te verkopen wat we nu meemaken”, aldus Henk Brons, Directeur Water van VEMW. “Iedereen is het er over eens dat er honderden miljoenen kunnen worden bezuinigd, maar niemand pakt de handschoen op. Ongehoord, in deze tijd van economische krapte bij de Nederlandse industrie”, aldus Brons.

Al jaren is de inefficiëntie in het transport en schoonmaken van afvalwater Vereniging Eigen Huis en VEMW een doorn in het oog. De oplossing is namelijk eenvoudig: maak zelfstandige bedrijven voor afvalwater, waarin het beheer van riolering en zuivering worden samengebracht. Waterschappen en gemeenten zouden eigenaar van deze bedrijven moeten zijn. De politiek stuurt dan op afstand, terwijl het afvalwaterbedrijf zich voor 100 % kan richten op goede en goedkope dienstverlening. Dit gebeurt al met succes door het Friese Aquario, dat de riolering van aangesloten gemeenten verzorgt, en het Amsterdamse Waternet. Verder slagen bijna nergens bestuurders van waterschappen en gemeenten in Nederland erin op eigen kracht zelfstandige waterbedrijven op te richten.

Het regeerakkoord van de in 2010 aangetreden coalitie heeft als doel het waterbeheer doelmatiger te maken. Daar past een bedrijfsmatige aanpak van de afvalwaterketen bij. Maar wanneer wettelijke maatregelen uitblijven, blijft van de voorgenomen besparing niets over. Er moet daarom snel een wetsvoorstel komen dat de komst van afvalwaterbedrijven afdwingt.

Brief aan staatssecretaris Atsma (8 maart 2011)

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers