Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Kamp: ‘Snel overschakelen op duurzame energie’

Geplaatst op 19 jan 2016 , bijgewerkt 19 jan 2016, 12:13

Nederland moet zo snel mogelijk overschakelen op duurzame energiebronnen. Dat staat in het Energierapport 2016 dat minister Kamp (Economische Zaken) gisteren presenteerde. 

In het Energierapport wordt de lange termijn van de energievoorziening in Nederland geschetst, voor de periode na het Energieakkoord. De CO2-uitstoot in Nederland moet verder teruggedrongen worden met 80 à 95% in 2050. Om deze doelstelling te halen, wordt de dialoog met burgers, bedrijven kennisinstellingen, andere overheden en maatschappelijke organisaties aangegaan.

Kolencentrales

Voor kolencentrales is in de energievoorziening straks geen plek meer, stelt de minister. Andere fossiele brandstoffen als aardgas blijven voorlopig nog wel belangrijk. Om over te kunnen schakelen naar meer duurzame energie zijn volgens Kamp alle nu bekende technologieën nodig zoals energiebesparing, duurzame warmte en biomassa. 

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

‘Wij vinden het positief dat de dialoog wordt aangegaan met de buitenwereld’, zegt beleidsadviseur Claudia Umlauf. De vereniging pleit er voor dit niet alleen tijdens de planontwikkeling te doen, maar ook in de uitvoeringsfase. ‘Denk bijvoorbeeld aan de plannen voor windturbineparken.’ Daarbij is het niet alleen van belang mensen te betrekken bij de ontwikkeling, maar ook met hen in gesprek te blijven gedurende de periode dat  de turbines gebouwd en geëxploiteerd worden, zodat zo nodig tijdig kan worden bijgestuurd.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.
Sta ook sterker met bijna 750.000 leden