Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Mantelzorgwoning leidt niet tot hogere WOZ

Geplaatst op 25 apr 2016 , bijgewerkt 25 apr 2016, 15:00

Een tijdelijke mantelzorgwoning leidt niet tot een hogere WOZ-waarde van de hoofdwoning. De Waarderingskamer schrijft in zijn waarderingsinstructie dat tijdelijke mantelzorgwoningen niet meetellen bij de WOZ-waardering.  

Er was onduidelijkheid over de regels. Daardoor waardeerden gemeenten mantelzorgwoningen op verschillende manieren. Kamerlid Carola Schouten (ChristenUnie) diende afgelopen najaar een motie in. Vervolgens heeft de Waarderingskamer zijn beleid op verzoek van staatssecretaris Wiebes verduidelijkt.

Mensen kunnen sinds 2014 vergunningvrij een mantelzorgwoning in hun tuin bouwen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ouders die zorg nodig hebben makkelijker op eigen terrein huisvesten. 

Niet waardeverhogend

Deze mantelzorgwoningen hebben een tijdelijk karakter. Ze moeten bij verkoop of bij het einde van de mantelzorg verwijderd worden. Volgens de Waarderingskamer zijn ze daarom niet waardeverhogend.

Vereniging Eigen Huis is verheugd over de verduidelijking. Eerder stelde de vereniging dat het ‘onbestaanbaar’ is als een mantelzorger via de WOZ wordt gestraft voor het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 
Lees meer:
Waarderingsinstructie Waarderingskamer 

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.