Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Amsterdam mag erfpachtcanon herzien

Geplaatst op 03 mei 2016 , bijgewerkt 03 mei 2016, 16:29

De regels van de gemeente Amsterdam voor het herzien van de erfpachtcanon zijn geldig. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald.

Stichting Erfpachtersbelangen Amsterdam (SEBA) heeft in 2010 een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente over het huidige erfpachtstelsel, met name vanwege de canonherzieningen. Huizenbezitters worden, na jarenlang een vast – niet geïndexeerd - bedrag betaald te hebben, geconfronteerd met grote stijgingen. Volgens SEBA is de gemeente niet bevoegd om de canon te herzien.

De Hoge Raad oordeelt dat de regels die de gemeente hanteert voor het wijzigen van de erfpachtcanon rechtsgeldig zijn. De gemeente Amsterdam laat weten de uitspraak nog nader te moeten bestuderen om de precieze gevolgen te doorgronden.

Vereniging Eigen Huis is van mening dat het huidige erfpachtsysteem veel nadelige uitwassen kent. Momenteel werkt de gemeente Amsterdam aan een nieuw erfpachtsysteem, waardoor de erfpacht eeuwigdurend afgekocht kan worden en canonherzieningen niet meer zullen plaatsvinden. Het nieuwe systeem gaat eerst gelden voor nieuwbouwwoningen, daarna wordt gekeken naar een overstapregeling voor huidige erfpachters. 

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.