Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Gemeenteraad Amsterdam stemt in met nieuw erfpachtstelsel

Geplaatst op 23 jun 2016 , bijgewerkt 23 jun 2016, 09:51

De gemeenteraad van Amsterdam heeft woensdagavond ingestemd met de invoering van eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouwwoningen per 1 juli.

Nieuwe grond wordt vanaf volgende week uitgegeven in eeuwigdurende erfpacht. Kopers van nieuwbouwwoningen kunnen de canon in een keer afkopen of kiezen voor een periodieke betaling die jaarlijks wordt geïndexeerd.

Canon

De canon is het bedrag dat de erfpachter aan de gemeente betaalt voor het gebruik van de grond. Voorheen werd na verloop van de termijn, vaak vijftig jaar, de canon opnieuw vastgesteld door de gemeente. Deze viel vrijwel altijd hoger uit.

Volgens de Amsterdamse gemeenteraad wordt het nieuwe erfpachtsysteem transparanter en biedt het huiseigenaren meer financiële zekerheid.

Overstapregeling

Voor Amsterdammers, die al eigenaar zijn van een woning, komt een overstapregeling. Zo kunnen ook zij de canon voor altijd kunnen afkopen. In het najaar wordt daar verder over gesproken.

Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis heeft in mei haar twijfels geuit over het bepalen van de grondwaarde, de verouderingsfactor en de buurtgrondquote. Uit onderzoek van RIGO in opdracht van de vereniging blijkt dat het eeuwigdurend afkopen van de erfpacht de gemeente 70 % meer inkomsten oplevert. Dat betekent flink hogere kosten voor erfpachters.

Het aantal Amsterdammers dat vrijwillig overstapt, zal met dit voorstel naar verwachting nihil zijn. In het rapport doen RIGO en Vereniging Eigen Huis een aantal suggesties die de overstap eerlijker en eenvoudiger moet maken.

Meer informatie
Nieuw erfpachtstelsel Amsterdam onnodig duur en ingewikkeld (24 mei 2016)

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Zo'n 150.000 huiseigenaren in Groningen hebben schade aan hun huis als gevolg van de gaswinning. Wij laten ze niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.