Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Precario nutsbedrijven afgeschaft

Geplaatst op 28 jun 2016 , bijgewerkt 28 jun 2016, 14:00

De precarioheffing voor nutsbedrijven verdwijnt. Dit blijkt uit een besluit van de minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk. 

Nutsbedrijven moeten in sommige gemeenten nog precariobelasting betalen over het netwerk dat zij op gemeentegrond exploiteren. Deze heffing berekenen zij door aan klanten die vaak niet in de gemeente wonen waar de belasting wordt geheven. Zodoende is drinkwater vaak nog onnodig duur. 

De precariobelasting voor nutsbedrijven wordt niet in een keer afgeschaft. Gemeenten krijgen tien jaar de tijd om de inkomstenderving door de afschaffing van de heffing op te vangen. 

Onder de overgangsregeling kan de precario niet hoger zijn dan het tarief dat gold op 10 februari 2016. Die dag kondigde Plasterk het wetsvoorstel aan dat een einde moet maken aan deze heffing. Zo wil de minister voorkomen dat de tarieven verder oplopen en het aantal gemeenten dat precario heft verder stijgt.  

Meer informatie
Lokale lasten

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers