Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Nieuw erfpachtplan Amsterdam te duur

Geplaatst op 30 mei 2017 , bijgewerkt 30 mei 2017, 13:00

Het nieuwe erfpachtsysteem in Amsterdam pakt na 2020 gemiddeld 29 % duurder uit dan het huidige plan. Vereniging Eigen Huis gaat onderzoeken of de eenzijdige verslechtering van de voorwaarden juridisch gezien wel door de beugel kan.

Na doorrekening van het herziene erfpachtplan komt erfpachtdeskundige Rob de Wildt tot de conclusie dat de uitkomst voor twee derde van de Amsterdamse huizenbezitters veel te ongunstig blijft. Voor een derde pakt het nieuwe plan gunstiger uit als zij voor 2020 kiezen voor afkoop.

Plan vol systeemfouten

Het nieuwe erfpachtvoorstel zit nog vol systeemfouten. Vereniging Eigen Huis somt in een brief aan het college van burgemeester en wethouders de belangrijkste bezwaren op.  De vaststelling van de omstreden buurtstraatquote (bsq), een percentage dat aangeeft welk deel van de marktwaarde bestaat uit de waarde van de grond, is ondoorzichtig en willekeurig, en kan van jaar tot jaar alle kanten op schieten. De verlaging van de bsq’s in het nieuwe voorstel is een ratjetoe. Het is voor veel Amsterdammers met een woning of appartement op gemeentelijke erfpachtgrond dan ook zeer te betwijfelen of het voorstel in financiële zin redelijk is.

Juridisch onderzoek

Omdat de voorwaarden eenzijdig worden verslechterd, gaat Vereniging Eigen Huis onderzoeken of dit juridisch als onredelijk kan worden aangemerkt. Als daar sprake van is, maakt de vereniging dit aanhangig bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). 

Meer informatie


Heeft u een woning op erfpachtgrond en bent u de dupe van het herziene erfpachtplan?

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Zo'n 150.000 huiseigenaren in Groningen hebben schade aan hun huis als gevolg van de gaswinning. Wij laten ze niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.