Actueel

Wat er gebeurt op de woningmarkt

Vereniging Eigen Huis houdt je graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de woningmarkt. We publiceren geregeld nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Warmtewet, hoe zit het?

Geplaatst op 11 sep 2017 , bijgewerkt 07 dec 2017, 09:30

Vereniging Eigen Huis is nog niet tevreden is over de Warmtewet, die gebruikers van blok- en stadsverwarming moet beschermen. Er moet meer keuzevrijheid komen voor consumenten met stadsverwarming. Wat is de Warmtewet precies, waarom wordt de wet aangepast en wat is de rol van de vereniging hierin?

Wie stadsverwarming heeft, krijgt warm water in huis via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. Veelal gaat het om restwarmte, bijvoorbeeld van een elektriciteitscentrale of een afvalverbrandingsinstallatie.

De leverancier van deze restwarmte is altijd dezelfde: gebruikers kunnen niet kiezen. Datzelfde geldt voor mensen die blokverwarming hebben: centrale verwarming voor een heel complex van woningen vanuit één ketelhuis. 

Ongeveer 600.000 huishoudens zijn aangesloten op stads- of blokverwarming. Eneco, Nuon en woningcorporaties zijn de grootste aanbieders. 

Wat is de Warmtewet?

De Warmtewet dateert uit 2014 en beschermt afnemers van stads- en blokverwarming tegen bijvoorbeeld te hoge prijzen. Die bescherming is nodig, omdat de gebruikers gebonden zijn aan hun leverancier. Zij kunnen niet, zoals klanten met een cv-ketel, overstappen op een andere leverancier als ze niet tevreden zijn. 

In de Warmtewet staan daarom spelregels rondom de prijsbepaling van stads- en blokverwarming, storingscompensatie en hoe het warmteverbruik moet worden gemeten.

De Warmtewet bepaalt dat een gebruiker van stads- en blokverwarming niet meer hoeft te betalen dan wanneer hij gas zou hebben gehad. Dit heet het 'niet-meer-dan-anders-principe'. Op basis hiervan stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) jaarlijks de maximumtarieven vast.   

Waarom wordt de Warmtewet aangepast?

Al snel na de inwerkingtreding van de Warmtewet bleek deze niet het gewenste effect te hebben. Gebruikers van stads- en blokverwarming betalen nog steeds teveel. En dat terwijl de minister van Economische Zaken meer mensen aan de stadsverwarming wil krijgen, omdat we in 2050 'van het gas' afgaan.
 
Mede dankzij de inspanningen van Vereniging Eigen Huis is de wet daarom al na een jaar geëvalueerd. Uitkomst daarvan is een herziening van de Warmtewet, waarin een aantal pijnpunten worden aangepakt. Het nieuwe wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer en op dit moment mogen belanghebbende partijen nog hun zegje doen over de bijbehorende lagere regelgeving, die ook is herzien.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

De nieuwe wet bevat een aantal verbeteringen, maar lost het fundamentele probleem, het ontbreken van marktwerking, niet op. Op het gebied van keuzevrijheid, prijs en duurzaamheid van stadsverwarming is ook in de herziene Warmtewet de consumentenbescherming onvoldoende geborgd.

Nog steeds is niet duidelijk hoe de voorgestelde wijzigingen gaan uitpakken voor de energierekening van consumenten met stads- of blokverwarming. Vereniging Eigen Huis wil dat de minister dit in beeld gaat brengen.

Daarnaast willen we dat de minister de garantie geeft dat mensen met stads- of blokverwarming niet meer betalen dan mensen zonder stads- of blokverwarming. Als dit wel zo blijkt te zijn, moeten de prijzen worden aangepast. 

Wat heeft Vereniging Eigen Huis gedaan?

 • In 2011 signaleren Vereniging Eigen Huis en de Woonbond dat de Warmtewet (dan nog in de ontwerpfase) voor mensen met stadsverwarming leidt tot een hogere rekening, terwijl de wet juist is bedoeld als bescherming tegen de monopoliepositie van warmteleveranciers en voorschrijft dat de prijs niet hoger mag zijn dan die voor een vergelijkbare woning op gas. 
 • Het Centrum voor Energievraagstukken (CvE) van de UVA doet in 2011 in opdracht van Vereniging Eigen Huis en de Woonbond onderzoek naar de opzet van de in ontwerp zijnde Warmtewet. Het CvE constateert foute aannames in de opzet van de nieuwe Warmtewet.
  Rapport Centrum voor energievraagstukken
  Persbericht 'Warmtewet zet consumenten in de kou'
 • Direct na invoering van de Warmtewet in 2014 opent Vereniging Eigen Huis een meldpunt Warmtewet, om ervaringen te verzamelen van consumenten met stadsverwarming.
  Persbericht 'VEH: Meldpunt voor consumentenervaringen Warmtewet'
 • Enkele maanden na de inwerkingtreding van de Warmtewet, constateren Vereniging Eigen Huis, bewoners, Consumentenbond en de Woonbond in een ‘pijnpuntenbrief' aan minister Blok dat er nog veel mis is met de op 1 januari 2014 in werking getreden wet. Huishoudens die zijn aangesloten op stadsverwarming hebben over de afgelopen tien jaar gezamenlijk 600 miljoen tot 1,7 miljard euro te veel betaald voor de levering van warmte.
  Pijnpuntenbrief aan minister Blok
  Persbericht 'Veel mis met Stadsverwarming 2014'
 • Naar aanleiding van de problemen met de Warmtewet dringt Vereniging Eigen Huis bij de Tweede Kamer aan op een hoorzitting.
  Brief aan Tweede Kamer 2014
 • In februari 2015 houdt de Tweede kamer inderdaad een rondetafelgesprek, waarbij de belanghebbenden worden gehoord. Vereniging Eigen Huis constateert hier mede namens de Consumentenbond en de Woonbond dat de gewenste consumentenbescherming van huishoudens met stadsverwarming nog onvoldoende is.
  Persbericht 'Objectieve vergelijking energiekosten bij stadsverwarming hard nodig'
 • Uit het meldpunt Warmtewet en een onderzoek van ASRE blijkt dat consumenten weinig vertrouwen hebben in de Warmtewet.
  Nieuwsbericht 'Consument heeft weinig vertrouwen in Warmtewet'
 • In april 2016 geven Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond en Woonbond opnieuw in een brief aan de Tweede Kamer aan dat de Warmtewet consumentvriendelijker moet.
  Nieuwsbericht 'Warmtewet moet consumentvriendelijker'
 • In 2016 spreekt Cindy van de Velde, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis, over stadverwarming in RTL Nieuws.
 • Augustus 2016: Vereniging Eigen Huis reageert op het nieuwe wetsvoorstel. De nieuwe wet bevat verbeteringen, maar lost een aantal fundamentele problemen niet op.  
  Nieuwsbericht 'VEH: herziening Warmtewet onvoldoende'
 • Augustus 2017: Vereniging Eigen Huis reageert in de consultatieronde in een brief op de lagere wetgeving behorende bij de Warmtewet.
 • Directeur Cindy van de Velde vertelde op 11 september in Radar waarom Vereniging Eigen Huis nog niet tevreden is over de Warmtewet, die gebruikers van blok- en stadsverwarming moet beschermen.
 • Op 7 december 2017 was Vereniging Eigen Huis één van de sprekers tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over de aanpassingen van de Warmtewet. Vereniging Eigen Huis is nog niet tevreden en wil dat er meer keuzevrijheid komt voor consumenten met stadsverwarming.
  Opiniestuk in de Volkskrant: 'Wie loopt er warm voor stadsverwarming?'
 • Op 13 februari 2018 sturen Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond een brief naar de Tweede Kamer. Hierin pleiten de consumentenorganisaties voor drie aanpassingen van de Warmtewet.

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers