Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Rijk moet regie houden bij woningbouw

Geplaatst op 06 dec 2017 , bijgewerkt 06 dec 2017, 11:00

In veel stedelijke regio’s is de vraag naar woningen veel groter dan het aantal beschikbare woningen. Daar moet wat aan gebeuren, vindt Vereniging Eigen Huis.

Zo is de vereniging op 6 december onder meer aanwezig bij een hoorzitting in de Tweede Kamer over de zogenoemde 'bouwopgave'. Vereniging Eigen Huis vindt dat het Rijk de regie moet houden over woningbouw en licht tijdens de hoorzitting toe hoe dit eruit moet komen te zien.


Het probleem: te weinig woningen

Nederland kent een forse bouwopgave. Waar in krimpgebieden een woningoverschot dreigt, is in veel stedelijke regio’s de vraag naar woningen veel groter dan het aantal beschikbare woningen.

Dit woningtekort leidt op verschillende plaatsen tot grote prijsstijgingen. Met name starters zijn daarvan de dupe. Zij moeten kiezen tussen twee kwaden: óf ze betalen heel veel voor een woning, of ze zitten met lege handen.

De oplossing: bouwen

Het bouwen van extra woningen kan de druk op de gespannen woningmarkt voor een groot deel oplossen.

Rob Mulder, directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis, verwoordde het zo in de Tweede Kamer: 'Dat het aanbod de vraag niet bijhoudt, is de moeder aller problemen op de woningmarkt.'

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

  • Onder regie van provincies en gemeenten blijft de nieuwbouwproductie tot nu toe achter bij de vraag. Daarom heeft Vereniging Eigen Huis de Rijksoverheid opgeroepen de verantwoordelijkheid voor het opschroeven van de nieuwbouwaantallen terug te nemen. In de ‘Staat van de Woningmarkt 2017’ laat minister Ollongren (BZK) weten weer meer regie te pakken en samenwerking te zoeken met medeoverheden en andere belanghebbenden.

  • Begin december 2017 is overleg geweest tussen de minister en vertegenwoordigers van provincies, gemeenten, bedrijven en belangenorganisaties om te komen tot een Nationale Woonagenda. In de Woonagenda worden gezamenlijke afspraken gemaakt om een aantal problemen op de woningmarkt aan te pakken, waaronder het woningtekort. Vereniging Eigen Huis praat hierover mee.

  • De Tweede Kamer organiseert op woensdag 6 december 2017 een hoorzitting over de bouwopgave. Vereniging Eigen Huis licht hierbij toe hoe de regie vanuit het Rijk eruit moet komen te zien. Dit gaat veel verder dan vrijblijvende afspraken over het aanjagen van woningbouw. Wij stellen voor dat de minister bindende prestatieafspraken maakt met provincies en gemeenten. Het Rijk stelt daarbij vast hoeveel woningen in welke regio’s gebouwd worden en houdt het overzicht of dit gebeurt. Provincies en gemeenten bepalen wat voor woningen op welke locaties gebouwd worden.

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers