Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Persbericht: VEH mist concrete maatregelen voor urgente woonproblemen

Geplaatst op 18 sep 2018 , bijgewerkt 18 sep 2018, 19:00

Amersfoort, 18 september 2018 - Vereniging Eigen Huis is teleurgesteld dat het kabinet geen concrete maatregelen aankondigt voor betaalbare energieplannen, de oplossing van het woningtekort en een snelle afhandeling van de Groningse problematiek.

Nog geen haalbare en betaalbare energietransitie
De energietransitie moet ‘haalbaar en betaalbaar’ worden, zei de Koning in zijn troonrede. De lasten op de energienota worden echter flink verhoogd (gemiddeld 150 euro per huishouden), zonder dat daar bijvoorbeeld een isolatiesubsidie tegenover staat. Hiermee ondermijnt het kabinet het draagvlak voor de verduurzaming. De vereniging begrijpt niet dat het kabinet de energiebelasting al voor het klimaatakkoord verhoogt, terwijl er nog afspraken moeten worden gemaakt over de invulling van een woonlasten neutrale transitie. 

Woningtekort loopt verder op
Het geconstateerde tekort aan woningen en de hoge bouwambitie van 75.000 huizen per jaar zijn beide niet nieuw. Alles wijst er op dat deze ambitie zonder een forse extra inspanning niet wordt gehaald. Het woningtekort loopt alleen maar verder op en de groep starters die geen huis kan vinden wordt elke dag groter. Voor een hele generatie dreigt een eigen huis onhaalbaar te worden. Daarom vindt Vereniging Eigen Huis het een groot gemis dat het kabinet niet erkent dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om het benodigde aantal woningen te realiseren. 

Afhandeling Groningse aardgasschade mist menselijke maat
Voor Groningse huiseigenaren is er nog geen nieuwe hoop op een snelle oplossing van schades en de versterking van huizen. Dat het kabinet wel 100 miljoen euro uittrekt is geen garantie voor een menselijke maat  en betere aanpak van de problemen. 

Reactie directeur Cindy van de Velde op de Miljoenennota


Meer informatie

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers