Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Mogelijk schaduwschade voor kopers nieuwbouw in Bodegraven

Geplaatst op 31 okt 2018 , bijgewerkt 31 okt 2018, 14:45

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil twee appartementencomplexen laten bouwen voor de 750 tot 1.500 arbeidsmigranten die nu al in de gemeente werken en wonen. Op dit moment wonen de arbeidsmigranten verspreid over de gemeente, veelal in of rond het centrum. Vaak op kamers die volgens de gemeente niet voldoen aan de maatstaven voor fatsoenlijke huisvesting. De gemeente wil deze situatie verbeteren.

De bouwplannen zorgen voor onrust bij kopers van nieuwbouwwoningen naast de locatie waar de appartementencomplexen moeten komen. Nu de bouwplannen bekend zijn en de grond in september dit jaar blijkt te zijn verkocht aan ‘Huisvesting Arbeidsmigranten Bodegraven’ ontstaat er onrust bij kopers en de ontwikkelaar van de nieuwbouwlocatie. Naar verluid hadden zij geen wetenschap van deze specifieke bouwplannen. Zij vrezen voor waardedaling en verstoring van hun woongenot. Vereniging Eigen Huis wordt hierover gebeld door bezorgde kopers.

Bestemmingsplanwijziging

Voordat de bouw van de wooncomplexen kan starten moet eerst het bestemmingsplan worden gewijzigd. Daarvoor bestaan verschillende procedures die belanghebbenden en politieke partijen de mogelijkheid geven om hun zienswijze in te dienen. De bouwplannen kunnen hierdoor wijzigen of uiteindelijk zelfs helemaal niet doorgaan.

Planschade

Voordat het bestemmingsplan definitief is kunnen er jaren verstrijken. Gedurende die periode is er geen recht op schadevergoeding voor bewoners. Pas op het moment dat het bestemmingsplan definitief is vastgesteld wordt er een vergelijking gemaakt tussen het oude en het nieuwe bestemmingsplan. Als er dan sprake is van een verslechtering voor belanghebbenden zoals bewoners, wordt een vergoeding uitgekeerd. Dit heet planschadevergoeding. 

Schaduwschade

Kopers die hun nieuwe huis weer willen of door omstandigheden moeten verkopen kunnen te maken krijgen met schaduwschade. Hun woningen worden mogelijk nu al moeilijker verkoopbaar omdat de bouw van het complex voor arbeidsmigranten weliswaar nog niet definitief is, maar de vergevorderde plannen al wel publiekelijk bekend zijn. Kopers en makelaars worden huiverig, ‘er speelt daar iets’. De plannen werpen hun schaduw vooruit op de toekomstige verkoopbaarheid en waarde van de woningen. Toekomstige kopers (tweede eigenaren) komen niet in aanmerking voor planschadevergoeding, nu de bouwplannen publiek bekend zijn. Zij zullen het risico van een waardedaling meenemen in de prijsonderhandelingen. 

Wetsvoorstel plan- en schaduwschade

Vereniging Eigen Huis kan niet procederen in kwesties die spelen in de omgeving van woningen. Wel pleit VEH landelijk voor een fatsoenlijke schadevergoeding. VEH heeft de Tweede Kamer hier op 4 oktober over aangeschreven.

Op dit moment buigt de Tweede Kamer zich over een wetsvoorstel waarbij het recht op planschade drastisch wordt ingeperkt. Vereniging Eigen Huis is bezorgd over het regeringsvoornemen om het eigen risico voor burgers bij planschade te verhogen van 2% naar 5%. Omwonenden zullen in de praktijk praktisch niets meer vergoed krijgen bij de meeste waardeverminderende activiteiten. 

De regeringsplannen bieden ook geen oplossing voor de schaduwschade. Vereniging Eigen Huis heeft prof. Mr. J. Sluysmans van de Radboud universiteit in Nijmegen gevraagd een notitie op te stellen over schaduwschade. Professor Sluysmans: “Het ontbreken van een regeling inzake schaduwschade is niet alleen maatschappelijk ongewenst, maar betekent ook een schending van fundamentele rechtsbeginselen, zoals de bescherming van eigendom. De Tweede Kamer zou het probleem van schaduwschade (dus) niet moeten bagatelliseren, maar moeten agenderen.”

 

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers