Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Wat te doen aan funderingsproblemen

Geplaatst op 26 feb 2019 , bijgewerkt 26 feb 2019, 16:00

Vooral na de droge zomer van afgelopen jaar en een verlaging van het grondwaterpeil, maken steeds meer huiseigenaren zich zorgen over de gevolgen van bodemdaling voor hun woning. Dit blijkt uit signalen die Vereniging Eigen Huis krijgt van leden. 

Vooral oudere woningen van vóór 1970 op houten funderingspalen lopen risico op verzakkingen. Soms is er sprake van paalrot bij houten palen die droog komen te staan doordat het grondwaterpeil is gezakt. In andere gevallen is het waterpeil nog wel hoog genoeg, maar zijn de funderingspalen aangetast door bacteriële palenpest.

Bij woningen op klei- en veengrond kunnen verzakkingen ontstaan door inklinking van de bodem. Herstel van houten funderingsproblemen is kostbaar en is doorgaans voor rekening van de huiseigenaar.

Risicogebieden

De funderingsviewer van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) maakt meteen inzichtelijk waar in Nederland funderingsproblemen voorkomen. 

Hoe herken je funderingsproblemen?

Hoewel bodemdaling geen nieuw verschijnsel is, kunnen funderingsproblemen zich in individuele gevallen wel plotseling voordoen. Bijvoorbeeld bij:

  • scheve muren
  • klemmende en vervormde deuren en ramen
  • scheuren in bouwmuren en wanden (zowel dragende als niet-dragende). Onze Scheurenwijzer laat zien hoe snel je in actie moet komen en hoe je scheuren kunt (laten) repareren.
  • hoogteverschillen tussen woning en de stoep of de tuin

Mogelijke oplossingen

Bekijk een overzicht van mogelijke oorzaken en oplossingen voor funderingsproblemen.

Wat doet Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis overlegt met het KCAF over mogelijkheden om huiseigenaren te helpen met duurzame oplossingen voor funderingsproblemen, waaronder het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Zodra er ontwikkelingen zijn, is dat op deze website te lezen.

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers