Actueel

Wat er gebeurt op de woningmarkt

Vereniging Eigen Huis houdt je graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de woningmarkt. We publiceren geregeld nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Subsidies voor duurzame warmte aangepast en beperkt

Geplaatst op 13 nov 2019 , bijgewerkt 13 nov 2019, 15:30

Huiseigenaren die investeren in apparatuur om hun woning duurzaam te verwarmen kunnen blijven rekenen op subsidie van de overheid. De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wordt verlengd tot 2030 en is onder meer van toepassing op een zonneboiler of een warmtepomp.

Versobering

Minister Wiebes maakte naast de verlenging ook bekend dat de ISDE-regeling vanaf 1 januari 2020 verandert. Er komt een versobering in de subsidiemogelijkheden.

  • De subsidie voor pelletkachels en biomassaketels voor bestaande woningen vervalt. Volgens de minister toont onderzoek aan dat deze apparaten weliswaar minder CO2 uitstoten, maar dat dit voordeel niet opweegt tegen de nadelen van de uitstoot van koolmonoxide, stikstof en fijnstof. Voor zonneboilers en warmtepompen blijft wel subsidie beschikbaar. Wil je nog gebruikmaken van de subsidieregeling voor een pelletkachel of biomassaketel, dan moeten zowel de aanschaf, de installatie als de aanvraag voor subsidie nog dit jaar worden ingediend (uiterlijk 31 december).
  • Voor nieuwbouwwoningen waarvoor de bouwvergunning op of na 1 juli 2018 is aangevraagd, geldt de ISDE-regeling niet meer. Deze woningen moeten bij de oplevering namelijk al voorzien zijn van een warmtesysteem dat zonder aardgas functioneert. Voor een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel en pelletkachel is daarom geen aparte subsidie meer beschikbaar.

Isolatiesubsidie

De bestaande isolatiesubsidie (subsidie energiebesparing eigen huis) zou eind 2020 stoppen, maar wordt nu verlengd en wordt vanaf 2021 opgenomen in de ISDE-regeling. De hoogte van de nieuwe subsidiepot is nu nog niet bekend.

Wat vindt de vereniging?

Wij vinden het positief dat de ISDE-regeling wordt verlengd tot 2030. Dat is hard nodig, want tot nu toe hadden de stimuleringsmaatregelen vaak een korte levensduur. Omdat de subsidiepot snel leeg was, kon steeds slechts een beperkte groep huiseigenaren daar gebruik van maken.

Daarom vinden wij het belangrijk dat consumenten langjarige zekerheid krijgen over subsidies. Mensen die hun woning verduurzamen moeten kunnen rekenen op bestaande subsidiemogelijkheden. Het mag niet voorkomen dat zij worden gedupeerd omdat achteraf blijkt dat de regeling alweer is gestopt.

Wij zijn van mening dat de versobering van de ISDE-regeling geen bezuinigingsmaatregel mag zijn en dat het subsidiebudget in 2020 minimaal gelijk moet zijn aan het budget van dit jaar. Dan kunnen meer huiseigenaren van deze regeling gebruikmaken en dat geeft de verduurzaming een positieve impuls. 

De gevolgen van het verplaatsen van de isolatiesubsidie naar de ISDE-regeling in 2021 zijn nog niet bekend, evenals de hoogte van de nieuwe subsidiepot. Ook hier zijn wij van mening dat de verandering geen versobering of bezuiniging mag zijn. 

Subsidie voor duurzame warmte (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunnen zakelijke en particuliere gebruikers subsidie ontvangen bij de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel.

Huiseigenaren moeten dergelijke apparatuur wel eerst kopen en laten installeren, pas daarna kan subsidie worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie. In 2019 is hiervoor in totaal € 160 miljoen beschikbaar.

Eigenaren van bestaande woningen kunnen nog subsidie aanvragen als zij een duurzame verwarmingsinstallatie kopen of hun huis laten isoleren. 

Update 20 december 2019
Mogelijk kunnen kopers van nieuwbouwwoningen die een zonneboiler of warmtepomp voor hun nieuwe huis hebben aangeschaft, hiervoor in 2020 alsnog subsidie aanvragen. De Tweede Kamer heeft hiertoe op donderdag 19 december een motie aangenomen. Het is nog onduidelijk onder welke voorwaarden de subsidie kan worden aangevraagd. Vereniging Eigen Huis houdt dit in de gaten. 

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers