Actueel

Wat er gebeurt op de woningmarkt

Vereniging Eigen Huis houdt je graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de woningmarkt. We publiceren geregeld nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

VEH: ‘Enorme kostenstijging aansluiting woning op warmtenet’

Geplaatst op 20 dec 2019 , bijgewerkt 20 dec 2019, 11:02

De kosten die een huiseigenaar eenmalig betaalt voor aansluiting van zijn woning op een warmtenet schiet in 2020 omhoog van € 1.039 naar maximaal € 4.510 (inclusief btw). Deze ruime verviervoudiging maakte de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekend. In veel gevallen komen daar nog duizenden euro’s per woning bij voor de kosten van de aanleg van de hoofdleiding van het warmtenet in een woonwijk. 

Voor 2030 moeten 1,5 miljoen woningen van het aardgas af. De helft daarvan wordt aangesloten op een warmtenet dat zorgt voor warmte in de woning. Op dat moment worden zij geconfronteerd met sterk stijgende aansluitkosten.
Consumenten betalen in veel gevallen ook mee aan de aanleg van de hoofdwarmteleiding die door een wijk loopt. Aan deze kosten, die kunnen oplopen tot duizenden euro’s per woning, stelt de ACM geen maximum. 

Draagvlak en betaalbaarheid onder druk

'Zonder financiële regeling zal de aansluiting op een warmtenet voor veel huishoudens onbetaalbaar worden. De vereniging pleit daarom voor een subsidie zoals die al bestaat voor een warmtepomp of zonneboiler. Daarmee kan je een drempel weghalen die anders voor veel mensen onoverkomelijk is. Gebeurt dat niet, dan zal het draagvlak voor warmtenetten als aantrekkelijk alternatief voor verwarming op aardgas zeker afnemen,' zegt Cindy van de Velde, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis. 

Maximum tarief aansluitkosten

De ACM bepaalt ieder jaar zowel het maximale leveringstarief voor warmte als de maximale eenmalige aansluitkosten die warmteleveranciers aan klanten mogen berekenen. Vanaf volgend jaar worden de kosten van een nieuwe aansluiting op het warmtenet niet langer afgeleid van een gasaansluiting. Dan worden de werkelijke aansluitkosten in rekening gebracht tot een maximum van € 4.510 per woning. Daarbovenop komen de kosten van de nieuwe hoofdwarmteleiding die door een wijk loopt. Deze kosten zijn niet gemaximeerd en kunnen oplopen tot duizenden euro’s per woning. Van de Velde: 'De consument mag niet het financiële sluitstuk worden van de aanleg van een warmtenet. Wij zien dat als een risico omdat warmtebedrijven het monopolie hebben in hun verzorgingsgebied en huishoudens geen keuze hebben in hun warmteleverancier.'

Warmtetarieven iets omlaag

Naast de hogere aansluitkosten maakte de ACM ook de nieuwe tarieven voor de levering van warmte bekend. Voor een gemiddeld huishouden dalen deze kosten ten opzichte van 2019 met 0,6 procent. De warmtetarieven zijn opgebouwd uit de (vaste) leveringskosten, de afleverset en de kosten voor het meten van je warmtegebruik (het meettarief). We zien dat de (vaste) leveringskosten zijn gestegen, maar de kosten voor de afleverset zijn gedaald ten opzichte van 2019, zie onderstaande berekening. In 2019 stegen de tarieven nog met € 164 vergeleken met 2018.

Leveringstarief 2019: € 1543,-
opgebouwd uit € 1315 (vaste) leveringskosten + € 202,- afleverset + € 26,- meettarief
Leveringstarief 2020: € 1534,-

opgebouwd uit € 1381 (vaste) leveringskosten + € 126,- afleverset + € 27,- meettarief

Over warmtenetten

In Nederland zijn zo’n 650.000 huishoudens aangesloten op een warmtenet; ongeveer 190 grote en ruim 5.500 kleine netwerken. Deze warmtenetten voorzien in 5,6% van de totale warmtevraag in de gebouwde omgeving. Het warme water dat het huis verwarmt is afkomstig van een warmtebron zoals een afvalverbrander, een energiecentrale of de industrie. Volgens de huidige wet mogen consumenten daarvoor, inclusief de energiebelasting, niet meer betalen dan huishoudens die zijn aangesloten op aardgas. Momenteel wordt door het kabinet gestudeerd op een alternatief voor de prijskoppeling tussen warmtenetten en aardgas.

Lees ook 

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers