Belangrijke partijen

Er zijn heel veel partijen betrokken bij de gaswinning in Groningen en de (afhandeling van) schade als gevolg van die gaswinning. Hieronder hebben we de belangrijkste voor u op een rijtje gezet.

Nationaal Coördinator Groningen

Per 1 juni 2015 heeft minister Kamp (Economische Zaken) Hans Alders benoemd tot Nationaal Coördinator Groningen. Alders is verantwoordelijk voor de omvangrijke operatie om de veiligheid en leefbaarheid voor de Groningers te verbeteren. De Nationaal Coördinator wordt ondersteund door een overheidsdienst. Deze is gevormd door het Rijk, de provincie Groningen en de twaalf gemeenten in het aardbevingsgebied. De overheidsdienst werkt vanuit Groningen en Den Haag. Alders komt eind 2015 met een vijfjarenplan voor de aanpak van de problemen in Groningen.

Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

De NAM haalt met steun van de overheid gas uit de bodem in Groningen. Volgens de wet is de NAM verantwoordelijk voor schade door aardbevingen als gevolg van gaswinning. Schade die voor 5 januari 2015 is gemeld, wordt nog afgehandeld door de NAM. Op die datum heeft het Centrum Veilig Wonen de schadeafhandeling overgenomen. Op www.namplatform.nl kunt u meer informatie vinden over gaswinning en aardbevingen. Ook kunt u daar lezen over de regeling voor compensatie van waardedaling van uw huis.

Centrum Veilig Wonen (CVW)

Het CVW handelt sinds 5 januari 2015 meldingen van aardbevingsschade af. Huiseigenaren kunnen met nieuwe schademeldingen dan ook terecht bij het CVW.  Het CVW houdt zich daarnaast bezig met het bouwkundig versterken en verduurzamen van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied.

Regionaal Informatiepunt Gaswinning

In het gemeentehuis van Loppersum is het Regionaal Informatiepunt Groningen (RIG) ingericht, waar iedereen uit de regio informatie kan vinden gerelateerd aan gaswinning en aardbevingen. Het RIG organiseert informatiebijeenkomsten en ook kunt u er een schadeformulier ophalen. Het RIG is een initiatief van de gemeente Loppersum en de NAM.

Technische Commissie Bodem Beweging (TCBB)

De TCBB is een onafhankelijke commissie die adviseert over onder meer de winning van delfstoffen en bodembeweging. De commissie bestaat uit deskundigen op vele gebieden. Mochten de schade-expert van de NAM en de contra-expert het niet eens worden over de afhandeling van een gemelde schade, kan de gedupeerde besluiten de TCBB in te schakelen

Onafhankelijk raadsman

Gedupeerden die niet tevreden zijn over lopende schadeafhandelingen door de NAM of CVW kunnen dat melden bij de onafhankelijk raadsman. Leendert Klaassen, in het verleden onder andere burgemeester van twee Groningse gemeenten, begon in april 2013 op verzoek van de minister van Economische Zaken als 'ombudsman' op het gebied van gaswinning.

Commissie Bijzondere Situaties

Deze commissie is in maart 2014 opgericht om mensen te helpen die door de bomen het bos niet meer zien. Zij helpt gedupeerden die te maken hebben met een combinatie van problemen als gevolg van de aardbevingen - medisch, psychisch en economisch -  en probeert met hen een oplossing te vinden waarmee ze weer verder kunnen.

Dialoogtafel Groningen

De oprichting van de Dialoogtafel is een maatregel uit het advies van de commissie Meijer uit 2013, over een langdurig programma van maatregelen voor Noordoost-Groningen. In de Dialoogtafel praten bewoners, bedrijven, instellingen en overheden met elkaar. Alle partijen zijn zo betrokken hij het ontwikkelen van plannen en het nemen van besluiten. Dit moet het onderlinge vertrouwen in de regio helpen herstellen. 

Tijdelijke regeling waarde vermeerdering

Op 6 november 2014 ging de tijdelijke regeling voor waardevermeerdering van woningen in Groningen van kracht. Daarmee kunnen huiseigenaren in elf Groningse gemeenten een tegemoetkoming van maximaal 4000 euro krijgen voor energiebesparende of energieopwekkende maatregelen en zo de waarde van hun huis vermeerderen.