Onze missie: Van afhandelen naar ontzorgen

De uitvoeringsorganisatie moet de ambitie hebben om de gedupeerden letterlijk de zorgen uit handen nemen. Deze mentaliteit van 'ontzorgen' moet de basis vormen bij de schade afhandeling.

1. Bewijslast omkeren

Het is gek dat bewoners in het aardbevingsgebied moeten bewijzen hoe de schade is ontstaan. Wij vinden dat dit moet worden omgedraaid. In geval van twijfel moet de uitvoeringsorganisatie aantonen dat de schade NIET door aardbevingen is veroorzaakt.

2. Schades binnen drie maanden herstellen

Eerst de bewoners helpen, dan bepalen welke instantie de rekening betaalt. Als het langer duurt, moet de bewoner extra gecompenseerd worden.

3. Vlotte toegang tot contra-expertise

De schademelder moet altijd recht hebben op een gratis contra-expertise door een partij die in zijn belang werkt. Instemming van de NAM is daarvoor niet nodig.

4. Toewijzing 'Ontzorger'

In plaats van een contactpersoon, pleiten wij voor een ontzorger. Iemand die actief alles in het werk stelt om de schade van individuele gedupeerden op te lossen.

5. Intern en extern klachtenloket

Er moet een loket komen waar je terecht kunt met klachten over de afhandeling van schades. Zowel intern bij de uitvoeringsorganisatie zelf, als extern. Die laatste dient onafhankelijk en ongebonden aan de betrokken instanties haar werk te kunnen doen.

6. Schademeldingen altijd en volledig onderzoeken

Stop met het hanteren van een aardbevingscirkel. Bij het geringste vermoeden dat een schade aardbeving gerelateerd kan zijn, moet de melding altijd volledig worden onderzocht.

Bekijk ons volledig advies

Sta ook sterker met bijna 750.000 leden