Veelgestelde vragen

Antwoord op de meest gestelde vragen over gasschade en de rol van Vereniging Eigen Huis. 

1. Wat moet ik doen in het geval van schade?

Vanaf  5 januari 2015 is de schade afhandeling veranderd met de komst van het Centrum voor Veilig Wonen. Heeft u een eerste schademelding van na 5 januari 2015, dan kunt u dit melden aan het Centrum voor Veilig Wonen. Heeft u een lopende schade afhandeling bij de NAM maar is nieuwe schade ontstaan, dan moet u dit melden aan de NAM.

Een taxateur komt de schade opnemen. Hij schrijft een rapport en maakt een schatting van het schadebedrag. De NAM of het Centrum voor Veilig Wonen neemt daarna contact met u op voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden en schakelt daarvoor een aannemer in. Let op: u kunt er ook voor kiezen zelf een aannemer in de arm te nemen.

Tips

  1. maak foto's van de schade aan uw woning of bijbehorende gebouwen.
  2. Houd een logboek bij.
  3. Teken alleen voor akkoord als u ervan overtuigd bent dat uw situatie goed beoordeeld is.

2. Ik heb nog geen schade, maar maak me wel zorgen. Wat kan ik doen?

U kunt een bouwkundige opname ofwel een nulmeting aanvragen.

3. Waarom helpt Vereniging Eigen Huis de Groningers?

Veel van onze leden in Groningen kampen met gasschade. Het gaat om een groot gebied, met ongeveer 60.000 woningen. Wij hebben 2500 leden in het gebied gevraagd of ze een actieve rol van Vereniging Eigen Huis zouden waarderen. Een overgrote meerderheid heeft daarop positief geantwoord.

4. Wat is de rol van Vereniging Eigen Huis?

Vereniging Eigen Huis komt op voor woningbezitters. Als buiten hun schuld schade aan hun woning ontstaat, moet de veroorzaker die schade compenseren. Wij vinden dus dat de NAM alle gasschade aan huiseigenaren moet vergoeden, ook de waardedaling van woningen. De vereniging heeft de NAM voor de waardedaling aansprakelijk gesteld en wijst  de overheid op haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid van inwoners van het getroffen gebied. Onze rol in Groningen is vooral gericht op het behartigen van de collectieve belangen van onze leden in Groningen. Dit doen wij door blijvend aandacht te vragen voor de problematiek bij zowel de NAM/CVW, lokale partijen als de politiek.

5. Waarom neemt Vereniging Eigen Huis niet deel aan de Dialoogtafel?

De Dialoogtafel heeft als deelnemers bewoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden. Doel is de partijen in het aardbevingsgebied te betrekken bij de ontwikkeling van plannen en besluiten rond de gaswinning.

Vereniging Eigen Huis is geen vaste deelnemer aan het overleg om dat wij ons niet bij voorbaat willen binden aan uitkomsten: het belang van onze leden moet te allen tijde centraal staan. Onze rol is tweeledig:

  1. het bijstaan van onze leden met informatie, advies en diensten.
  2. het genereren van blijvende politieke en media-aandacht om tot oplossingen te komen.

6. Wat is de Urgentielijst gasschade?

Om aan de politiek en andere betrokken partijen te laten zien dat het vaak helemaal niet zo goed ging (en gaat) met de afhandeling van gasschade, en om de gedupeerden een krachtige stem te geven, zijn wij in september 2014 gestart met de Urgentielijst Gasschade. Het ging ons om het afgeven van een krachtig politiek signaal. De ruim 450 schrijnende verhalen die we ontvingen bevestigden ons beeld. De Urgentielijst Gasschade is begin januari 2015 aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Economische zaken en heeft bijgedragen aan de bewustwording in de politiek dat de afhandeling van gasschade humaner en sneller moet.

Wij blijven de vinger aan de pols houden aan de hand van de ingezonden verhalen; u kunt zich niet meer aanmelden voor de Urgentielijst.

7. Geeft Vereniging Eigen Huis mijn gegevens zo door aan derden?

Nee, meldingen op de Urgentielijst worden geanonimiseerd. Wij hebben wel uw contactgegevens nodig. Als wij denken dat uw verhaal ons pleidooi kan versterken, zullen wij altijd eerst contact met u opnemen en u aangeven wat het doel en de reikwijdte van het verzoek is. Pas na uw uitdrukkelijke toestemming zullen we uw verhaal in onze eigen media gebruiken of brengen we u met eventuele derden in contact. 

Sta ook sterker met bijna 750.000 leden