Verhalen over de huizenmarkt

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen, verhalen en tips van onze experts  en andere collega's over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Bekijk ook eens ons nieuwsoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

Belastingplan, woningmarktplan

Geplaatst op 23 okt 2012 , bijgewerkt 23 okt 2012, 09:20

Vereniging Eigen Huis heeft vorige week positief gereageerd op het belastingplan van de commissie Van Dijkhuizen. Voor het echt gezond maken van...

Vereniging Eigen Huis heeft vorige week positief gereageerd op het belastingplan van de commissie Van Dijkhuizen. Voor het echt gezond maken van de woningmarkt is echter méér nodig: WONEN 4.0. 

Belastingplan

Het advies van de commissie Van Dijkhuizen, voorzover het de woningmarkt betreft, kent een aantal sterke punten:

 1. Het geld dat de overheid ´verdient´ door de vermindering van de hypotheekrenteaftrek wordt 100% teruggegeven via lagere belastingtarieven. Volgens commissievoorzitter Van Dijkhuizen gaan huizenbezitters er dus niet op achteruit.
 2. Vanwege het feit dat huizenbezitters er niet op achteruitgaan, kun je het ook invoeren voor ´bestaande gevallen´, dat wil zeggen mensen die nu al een hypotheek hebben. Dus niet alleen voor nieuwe gevallen (starters).
 3. Doordat de plannen gelden voor nieuwe en bestaande gevallen, blijft de enorme marktverstorende werking, zoals die bij het huidige regeringsplan geldt (Kunduz), achterwege. Het voorkomt bovendien enorme uitvoeringsproblemen voor de Belastingdienst.
 4. Verder besteedt Van Dijkhuizen ook aandacht aan de huurmarkt, in de zin dat de huren worden opgetrokken naar een marktconform niveau.
  Met andere woorden: het belastingplan is een stap in de goede richting en een enorme verbetering ten opzichte van het Kunduz-plan.
   

Woningmarktplan


Maar als we de woningmarkt echt gezond willen maken, zijn we er niet met Van Dijkhuizen. Daarvoor kan niet worden volstaan met een belastingplan, maar hebben we een woningmarktplan nodig. Gelukkig is dat er: WONEN 4.0. Waarom?

 1. Ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek gaat WONEN 4.0 verder waar Van Dijkhuizen ophoudt. Na een geleidelijke afbouw in dertig jaar is de hypotheekrenteaftrek geheel verdwenen, is het eigenwoningforfait opgehouden te bestaan en zijn de belastingtarieven navenant verlaagd.
 2. WONEN 4.0 is evenwichtiger dan het plan van Van Dijkhuizen in de behandeling van koop en huur. WONEN 4.0 gaat uit van maximale keuzevrijheid van burgers of zij willen kopen of huren. De inkomens van kopers en huurders worden beide beschermd via lastenverlaging en een woontoeslag.
 3. WONEN 4.0 bevat veel méér maatregelen dan alleen financiële. Zoals ten aanzien van het aanbod van woningen duurzaamheid en marktwerking.
   

Complementair


Het belastingplan van de commissie Van Dijkhuizen en het woningmarktplan zijn complementair. Het belastingplan laat zien hoe een gelijktijdige afbouw van de hypotheekrenteaftrek en een verlaging van de inkomstenbelasting past in een toekomstperspectief op het belastingstelsel. WONEN 4.0 laat zien wat er nog méér nodig is om de woningmarkt echt gezond te maken.