Verhalen over de huizenmarkt

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen, verhalen en tips van onze experts  en andere collega's over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Bekijk ook eens ons nieuwsoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

Falende ventilatie

Geplaatst op 02 dec 2014 , bijgewerkt 02 dec 2014, 09:42

Als de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister voor Wonen en Rijksdienst een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer sturen, dan...

Als de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister voor Wonen en Rijksdienst een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer sturen, dan moet het wel om een gewichtige zaak gaan. En inderdaad: in de op 11 november jl. verzonden brief gaat het over niets minder dan de gezondheid van mensen die een nieuwbouwwoning kopen.

Het komt helaas nogal eens voor dat nieuwbouwkopers letterlijk ziek worden van slecht geïnstalleerde ventilatiesystemen. En dus ging in 2012 een actieplan van start om de kwaliteit van de ventilatie op te krikken via handleidingen, een keuringsmethode, scholing en informatie. We zijn nu tweeënhalf jaar verder en het actieplan is mislukt.

De reden die de bewindspersonen hiervoor geven, is ontluisterend: omdat kopers ervan uit gaan dat een gloednieuw ventilatiesysteem adequaat functioneert, maken zij er weinig woorden aan vuil. En dus worden, aldus de brief, "architecten, bouwers en installateurs onvoldoende geprikkeld om goede kwaliteit te leveren." Dat ze hiermee het Bouwbesluit overtreden, doet er kennelijk voor de architecten, bouwers en installateurs niet toe. En evenmin dat uw gezondheid op het spel staat. Wie een auto koopt, kan er niet alleen blind van uitgaan dat de remmen het doen, maar ook dat het ventilatiesysteem goed werkt. Maar in de bouw moet je daar dus expliciet om vragen!

Toch is er volgens de bewindspersonen geen reden voor paniek. Het komt volgens hen met de ventilatie namelijk vanzelf wel goed als t.z.t. het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging in de bouw wordt ingevoerd, Aan dat nieuwe stelsel wordt momenteel nog volop gesleuteld. Eén ding is zeker: als de bouwsector zelf niet intrinsiek gemotiveerd is om kwaliteit te leveren, dan zal elk kwaliteitsborgingssysteem daar een enorme kluif aan hebben. Maar, zoals dat in de Haagse logica werkt: dat is zorg voor latere brieven.