Experts over de huizenmarkt

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen en tips van onze experts over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Appartement kopen, waar op te letten?

Geplaatst op 21 jun 2016 , bijgewerkt 13 sep 2016, 00:00

Je hebt het gehad met je kleine huurflatje en wil graag een echt eigen appartement kopen. Maar wat zijn nu de zaken waar je echt op moet letten bij het kopen van een appartement? Wat is er nu zo wezenlijk anders, dan het kopen van een eengezinswoning?

Wanneer u een appartement koopt, koopt u een appartementsrecht. Dit betekent, dat u het recht heeft om uw appartement te gebruiken en samen met de andere appartementseigenaren eigenaar bent van het gehele gebouw, bijvoorbeeld trappenhuis, hal of misschien wel een gemeenschappelijke binnentuin.

Bij een appartement hoort het verplichte automatische lidmaatschap van de VvE. De VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle appartementseigenaren. Het is dan ook belangrijk om te bekijken of de VvE goed functioneert en actief is. Vraag en controleer dan ook de volgende zaken:

 • Een kopie van de splitsingsakte, splitsingsreglement en eventueel huishoudelijk reglement. Het splitsingsreglement van de VvE is een onderdeel van de splitsingsakte en bepaalt de rechten en plichten van de VvE en de verschillende appartementseigenaren. Vaak wordt in de splitsingsakte verwezen naar een modelreglement (1973 (wit boekje), 1982 (blauw boekje), 1992 (geel boekje) en 2006) en geeft de splitsingsakte wijzigingen of aanvullingen op dit modelreglement. In een huishoudelijk reglement wordt het splitsingsreglement nader uitgewerkt. In het huishoudelijk reglement staan de zogenaamde leefregels, bijvoorbeeld geen vuilniszakken in de gemeenschappelijke hal, de was mag niet aan de buitenzijde van het balkon hangen. Bij overtreding hiervan kan een boete volgen.
 • Welke delen zijn gemeenschappelijk en welke zijn privĂ©. In het splitsingsreglement is aangegeven welke gedeelten als gemeenschappelijk moeten worden beschouwd. Zo is bijvoorbeeld het dak gemeenschappelijk. De bewoner van de benedenverdieping moet dan ook meebetalen aan het onderhoud van het dak.
 • Een kopie of inzage van de jaarstukken en een kopie of inzage van de begroting.
 • Kopie van de notulen van de vergaderingen. Aan de hand van de notulen valt te zien welke besluiten genomen zijn.
 • Kopie van het meerjarenonderhoudsplan. Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geeft een uiteenzetting van welk onderhoud in welk jaar en tegen welke kosten verricht moet worden. Zo vindt een spreiding van het onderhoud en de kosten over de jaren plaats.
 • Is de VvE ingeschreven bij de kamer van koophandel?
 • Welke verzekeringen heeft de VvE? Zo is een collectieve opstalverzekering verplicht.
 • Hoe hoog zijn de maandelijkse servicekosten/ bijdragen. Deze worden vastgesteld naar de breukdelen zoals opgenomen in de splitsingsakte. Let wel op, lage servicekosten zijn niet per definitie positief. Wellicht is de VvE niet actief, dit kan betekenen dat u ineens bij lekkage van het dak een heleboel geld moet ophoesten.
 • Heeft de verkoper (nu eigenaar) achterstanden in servicekosten? Voor bijdragen die in het lopende boekjaar waren verschuldigd of die in het voorafgaande jaar opeisbaar zijn geworden, zijn de opvolgende en de vorige eigenaar hoofdelijk aansprakelijk. De dag van overdracht (bij de notaris) is hierbij bepalend.
 • Hoe groot is het reservefonds? Een goed gevuld reservefonds is positief, zo hoeft u niet bij onderhoud extra geld in het reservefonds te storten.
 • Heeft het appartementencomplex een lift?
 • Heeft de VvE een professionele beheerder?

Over de auteur

Arianne Timmerman is jurist bij Vereniging Eigen Huis. "Wanneer u een appartement koopt, koopt u een appartementsrecht. Dit betekent, dat u het recht heeft om uw appartement te gebruiken en samen met de andere appartementseigenaren eigenaar bent van het gehele gebouw, bijvoorbeeld trappenhuis, hal of misschien wel een gemeenschappelijke binnentuin."

Arianne Timmerman - Vereniging Eigen Huis