Experts over de huizenmarkt

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen en tips van onze experts over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

De koop ontbinden

Geplaatst op 21 jun 2016 , bijgewerkt 12 dec 2016, 00:00

Als u een bestaand huis gekocht heeft, dan heeft u hiervoor een koopovereenkomst getekend. In de meeste gevallen is de model koopovereenkomst van NVM, VBO Makelaar en VastgoedPRO van toepassing, die is opgesteld in samenwerking met Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Dit model is in onderstaande uitleg van toepassing. Bij gebruik van een ander contract kunnen andere regels gelden.

In artikel 15.1 onder a van de koopovereenkomst staat de ontbindende voorwaarde voor het niet verkrijgen van de hypothecaire geldlening. Het bedrag van de door u benodigde geldlening en de datum waarbinnen u de financiering rond moet hebben zijn hier onder andere ingevuld. Krijgt u de geldlening vóór genoemde datum niet, dan kunt u de koopovereenkomst ontbinden.

U moet ervoor zorgen dat u ‘goed gedocumenteerd’ ontbindt. Wat daar precies onder verstaan moet worden, hangt af van de afspraken die daarover in het koopcontract zijn gemaakt. Standaard staat in artikel 15.3 dat één afwijzing van een erkende geldverstrekkende bankinstelling moet worden overgelegd. In aanvulling hierop of in afwijking hiervan kan het zo zijn dat in uw contract op de stippellijn nadere of afwijkende afspraken zijn vastgelegd. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat in de koopovereenkomst is afgesproken dat koper niet één maar twee afwijzingen van geldverstrekkers moet overleggen om een beroep op de ontbindende voorwaarde te kunnen doen.

Verder dient u schriftelijk en via ‘gangbare communicatiemiddelen’ te ontbinden. Als u steeds via e-mail met de verkoper of diens makelaar heeft gecommuniceerd, dan is dat in onze ogen een gangbaar communicatiemiddel. Toch adviseren wij om met een aangetekende brief te ontbinden. Op die manier kunt u het beste bewijzen dat uw ontbindingsverklaring de verkoper of de verkopend makelaar (op tijd) heeft bereikt. Stuur de brief voor de zekerheid ook per gewone post met een kopie aan de betrokken notaris.

Let er tenslotte op dat u op tijd ontbindt. Na de in artikel 15.1 onder a genoemde datum heeft u meestal nog één of meerdere werkdagen (afhankelijk van hetgeen op de stippellijn in artikel 15.3 is ingevuld) de tijd om ervoor te zorgen dat uw ontbindingsverklaring de verkoper of zijn makelaar bereikt. 
Kortom, wilt u ontbinden omdat u de financiering niet rond krijgt, doe dit dan op tijd. Zorg dat uw brief waarin u ontbindt tijdig wordt ontvangen door de verkopende partij. Stuur de brief aangetekend en stuur bewijs mee (meestal één of meerdere afwijzingen van geldverstrekkers) dat u de financiering niet rond krijgt. 

Over de auteur

Corine Jansen is jurist bij Vereniging Eigen Huis. "Zorg ervoor dat u ‘goed gedocumenteerd’ ontbindt. Wat u daar precies onder moet verstaan, hangt af van de afspraken die daarover in het koopcontract zijn gemaakt. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat in de koopovereenkomst is afgesproken dat koper niet één maar twee afwijzingen van geldverstrekkers moet overleggen om een beroep op de ontbindende voorwaarde te kunnen doen."

Corine Jansen - Vereniging Eigen Huis