Experts over de huizenmarkt

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen en tips van onze experts over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Airbnb belasting

Geplaatst op 27 jun 2016 , bijgewerkt 06 dec 2016, 00:00

Stel u overweegt om toch die lang geplande wereldreis te verwezenlijken. Uw woning komt dan al gauw enkele weken tot maanden leeg te staan. Is dat wel een goed idee? En hoe loopt dat dan financieel? De hypotheeklasten lopen immers gewoon door.

Voor veel mensen in deze situatie is een tijdelijke verhuur van de volledige woning een mooie oplossing. Handig dat de woning niet leegstaat tijdens de vakantie en ook vooral voordelig omdat het ook nog wat oplevert. Verschillende bemiddelingsorganisaties spelen hier handig op in, waarvan Airbnb verreweg het meest bekend is. 

Voordeel, maar niet zonder gevolgen

Dat kortdurend verhuur al gauw een interessant voordeel kan opleveren, blijkt al uit de toenemende populariteit en gebruik van de diensten Airbnb. Maar wat veel vakantieverhuurders zich niet realiseren is dat de verhuuropbrengst niet geheel belastingvrij is. Dat is iets waar u zich vooraf wel van bewust moet zijn in de afweging om erin te stappen of niet, en zo ja tegen welke prijs.

Airbnb attendeert u wel op mogelijke gevolgen voor de belastingen via de website of via een jaarlijkse email maar veel verder dan dat gaat het niet. U moet dus wel wat opgeven in de aangifte inkomstenbelasting, maar hoe pakt u dat dan aan? 

Hypotheekrenteaftrek ongewijzigd

De Belastingdienst zal uw woning, óók tijdens de verhuurperiode, blijven aanmerken als een woning die u als hoofdverblijf dient. Het moet wel gaan om kortdurend verhuur, denk hierbij eerder aan een paar weken of maanden en niet aan jaren. U kunt in dat geval in uw aangifte gerust aangeven dat de woning uw hoofdverblijf is gebleven ook gedurende de verhuurperiode. Dit brengt als voordeel met zich mee dat u uw woning gewoon op de gebruikelijke wijze in box 1 kunt blijven aangeven en dat u de betaalde hypotheekrente in aftrek kunt brengen, net zoals in voorgaande jaren.

Wel verandering eigenwoningforfait

Wat er wel verandert, ten opzichte van de jaren dat u uw woning niet verhuurde, is het bedrag aan eigenwoningforfait. In de belastingaangifte wordt namelijk gevraagd of u de woning het afgelopen jaar tijdelijk heeft verhuurd (bijvoorbeeld tijdens vakanties). Vervolgens wordt er gevraagd wat de inkomsten waren uit de tijdelijke verhuur.  Hier geeft u de netto huurinkomsten op. Dat houdt in dat u bepaalde kosten eerst mag aftrekken van de opbrengst.  Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten van gas- en elektriciteitsverbruik als gevolg van de verhuur en aan de huurder verleende diensten: zoals schoonmaken en wassen, advertenties en provisie. Van de opgegeven netto-huuropbrengst zal 70% worden bijgeteld bij uw eigenwoningforfait. 
En omdat het eigenwoningforfait hoger wordt, leidt dit bij een gelijkblijvende hypotheekrenteaftrek tot een lagere belastingteruggave dan dat u wellicht gewend bent van de voorgaande jaren. 

Geniet, maar met mate

Geef de inkomsten van Airbnb-verhuur dus niet meteen uit op uw vakantie. Houd er rekening mee dat u door de verhuur volgend jaar mogelijk een lagere (vaak tegenvallende) jaarlijkse belastingteruggave zult ontvangen.

Nu kunt u natuurlijk net doen alsof u van niets wist, de huuropbrengsten niet opgeven en doen alsof u deze blog niet heeft gelezen. Maar dat zal u niet redden als de Belastingdienst om de hoek komt kijken. ‘Iedere burger wordt namelijk geacht de wet te kennen’ en ‘leuker kunnen ze het ook niet maken,…”

Meer informatie

  • Meer weten over de fiscale gevolgen bij de (tijdelijke) verhuur van (te koop staande) woningen of een kamer in uw woning? Download de webpublicatie De Belastingwijzer.
  • Mogelijk moet u als verhuurder ook de huurder toeristenbelasting in rekening brengen. Dit is afhankelijk van in welke gemeente u woont. In sommige gemeenten, waaronder Amsterdam, int Airbnb de toeristenbelasting rechtstreeks bij de huurder. 

Over de auteur

Bobby Raghoenath is belastingspecialist bij Vereniging Eigen Huis. "Wees u bewust van uw fiscale positie. Een goede voorbereiding is het halve werk."

Bobby Raghoenath - Vereniging Eigen Huis