Experts over de huizenmarkt

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen en tips van onze experts over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Nu wel of geen zonnepanelen kopen?

Geplaatst op 12 jul 2016 , bijgewerkt 17 okt 2016, 00:00

Berichten over innovaties op zonne-energiegebied brengen mensen soms aan het twijfelen. Natuurlijk komen er over een aantal jaren zonnepanelen op de markt die veel efficiënter zijn dan de huidige zonnepanelen. Maar of ze ook snel het prijsniveau kunnen halen van de huidige panelen is zeer de vraag.

Daar komt bij dat de besparing die u behaalt in de jaren dat u zonnepanelen heeft, vaak aanzienlijk is. Daarom zal het ‘inlopen’ van deze besparing, die u misloopt door een aantal jaar langer te wachten tot het prijsniveau daalt of het rendement hoger is, vaak een lange periode duren.

De ervaring leert dat de meest verkochte en best betaalbare zonnepanelen elk jaar een iets hoger rendement halen; op dit moment is het rendement tussen 15% en 16%. Er zijn nu ook panelen te koop met een rendement rond de 20%, maar per wattpiek betaalt u daarvoor flink meer (10-20%)! Wanneer u voldoende dakoppervlak heeft om het wenselijk deel van uw energie zelf op te wekken is het kopen van deze duurdere panelen niet nodig. Voor mensen met een klein dak is het een overweging waard.

Salderen

Een tweede twijfel is voor veel mensen de saldering. In sommige artikelen wordt de aanpassing van de salderingsregeling al als een zekerheid gebracht. Zo ver is het echter nog lang niet. Bovendien heeft minister Kamp een afbouwregeling toegezegd voor bestaande gevallen als de saldering zou worden aangepast. Ook heeft hij toegezegd dat de huidige regeling in ieder geval tot 2020 in stand blijft! En daarna? Het maatschappelijk debat hierover laat geen twijfel, er zijn weinig partijen binnen en buiten de Kamer voor afschaffing van de salderingsregeling. Aangezien er een wetswijziging nodig is voor aanpassing, moeten zowel de Tweede als de Eerste Kamer hier goedkeuring aan geven. Met minimaal 2 keer verkiezingen voordat het zover is, hebben we zelf dus veel invloed op de uitkomst!

 

Maar stel dat…? Als u denkt dat het onvermijdelijk is dat er iets wordt gedaan aan de salderingsregeling, dan is dat juist reden om uw panelen nu aan te schaffen. U maakt dan nog zo lang mogelijk gebruik van de salderingsregeling!

Een waarschuwing is op nog wel op zijn plaats: let er op dat u minder zonnepanelen plaatst dan u voor uw eigen verbruik nodig heeft. Als u meer opwekt dan u zelf verbruikt, krijgt u over dat deel een veel lagere vergoeding.  Voor die extra kWh-tjs krijgt u gemiddeld slechts 5 a 6 cent terug. Alleen een paar partijen zoals bijvoorbeeld Greenchoice geven een hogere vergoeding voor deze extra terug-geleverde zonnestroom; zo’n 11 cent. Dit is echter altijd veel minder dan de 20 cent die u ‘krijgt’ als u binnen uw eigen verbruik blijft.

BTW-teruggave

Nog een reden om uw zonnepanelen of zonnestroomsysteem nu aan te schaffen is de BTW-teruggave die sinds enkele jaren van kracht is. Een regeling die via Oostenrijk en de EU naar ons kikkerlandje is gekomen en die ons als particulieren ondernemertje laat spelen. De ambtenaren van het ministerie van Financiën zien dit met lede ogen aan, want dat scheelt hen veel inkomsten. Er wordt daarom hard gewerkt door verschillende landen om deze regeling weer om zeep te helpen. Voor u dus nog een extra reden om nú zonnepanelen aan te schaffen: via de BTW-aftrek bespaart u bijna 20%!

Dakcheck

Wilt u zeker weten of uw dak geschikt is én hoeveel zonnepanelen op uw dak passen? Doe dan onze dakcheck.

Over de auteur

Theo Elfrink is zonne-expert bij Vereniging Eigen Huis. "Er wordt mij vaak gevraagd of het slim is om ‘nu’ zonnepanelen te kopen. Mijn antwoord daarop is heel duidelijk: dat is het zeker."

Theo Elfrink - Vereniging Eigen Huis