Verhalen over de huizenmarkt

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen, verhalen en tips van onze experts  en andere collega's over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Bekijk ook eens ons nieuwsoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

Zonnepanelenkoper is speelbal van markt en politiek

Geplaatst op 20 nov 2017 , bijgewerkt 20 nov 2017, 17:00

De kabinetsplannen voor het omvormen van de salderingsregeling in 2020 zijn onduidelijk en weinig concreet. En niet alleen de overheid zorgt voor verwarring: ook de zonnepanelenbranche zelf draagt een steentje bij.

De huidige salderingsregeling wordt in 2020 afgeschaft en hier komt een terugleversubsidie voor in de plaats, staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Veel meer dan dit is niet bekend. Had voormalig minister Kamp van Economische Zaken in de zomer van 2017 niet toegezegd de salderingsregeling te handhaven tot 2023?

Geen antwoord op essentiële vragen

De kabinetsplannen scheppen geen helder vooruitzicht, eerder verwarring. Want wat betekenen de nieuwe plannen voor mensen die, mede vertrouwend op de toezegging van de minister, al hebben geïnvesteerd in zonnepanelen? Komt er voor deze mensen een overgangsregeling? En hoe ziet de alternatieve regeling in 2020 eruit? Op deze essentiële vragen gaat het regeerakkoord niet in.

Zonnepanelenbranche stelt onterecht gerust

Niet alleen de overheid zorgt voor onrust, ook de zonnepanelenbranche draagt hieraan bij. Menig leverancier van zonnepanelen doet alsof alles al beslist en duidelijk is. Zo schrijft een zonnepanelenaanbieder op zijn website:

‘Iedereen die vóór 2020 zonnepanelen heeft gekocht, kan gebruik blijven maken van de bestaande regeling. Volgens D66 blijft de salderingsregeling voor deze groep doorlopen ná 2020’

En dit is slechts één voorbeeld van vele. Sommige zonnepanelenaanbieders lijken op de zaken vooruit te lopen. Er is namelijk nog niets beslist over een eventuele overgangsregeling en de precieze invulling van de nieuwe regeling. Het zou de branche sieren als ze een eerlijk verhaal vertellen, in plaats van dat ze de consument ‘geruststellen’ met informatie die (nog) niet is bevestigd door de overheid. De consument moet immers de investering doen en heeft recht op de feiten.

Het zou de zonnepanelenbranche sieren als ze een eerlijk verhaal vertellen

Of bezitters van zonnepanelen met ‘vertrouwen de toekomst in kunnen gaan’, is dus nog maar de vraag. Als vereniging strijden wij voor een goede overgangsregeling en een goed alternatief. We hebben de overheid om duidelijkheid gevraagd over de hervorming van de salderingsregeling.

Tot die tijd is ons advies: wees kritisch bij informatie van iemand met een commercieel belang. En vraag bij twijfel een second opinion aan een deskundige of neem contact op met Vereniging Eigen Huis. Zodra er meer bekend is over de toekomstige regeling voor zonnepanelen, maken wij dit uiteraard op onze website bekend.

Over de auteur

VEH_Maarten_EvR_A9A1290Maarten Eeke van der Veen is beleidsadviseur Energie bij Vereniging Eigen Huis. 'Zonnepanelen bieden de consument de kans om bij te dragen aan de energietransitie. Daarvoor is wel een betrouwbare en consistente overheid nodig.'