Verhalen over de huizenmarkt

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen, verhalen en tips van onze experts  en andere collega's over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Bekijk ook eens ons nieuwsoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

Nutteloos zonder nutsvoorzieningen

Geplaatst op 22 nov 2017 , bijgewerkt 22 nov 2017, 13:00

Regelmatig bellen leden ons over hun nieuwbouwhuis dat niet op tijd is aangesloten op de nutsvoorzieningen gas en elektra. Is er iets aan te doen als dit u overkomt? Jurist Sophie Welschen licht toe.

De oplevering is een belangrijk moment: u keurt het werk van de aannemer en besluit dan of u de oplevering aanvaardt of niet. Op het zogenoemde proces-verbaal van oplevering, dat zowel u als de aannemer ondertekent, noteert u eventuele gebreken.

Oplevering weigeren

Maar het ontbreken van nutsvoorzieningen is niet zomaar een gebrek: de woning is hierdoor niet bewoonbaar en u kunt daarom de oplevering weigeren.

Wie moet de kosten vergoeden?

Als de nutsvoorzieningen niet tijdig gereed zijn, kan het zijn dat u daardoor schade lijdt. Bijvoorbeeld omdat u extra kosten moet maken voor vervangende huisvesting.

In twee gevallen moet de aannemer die extra kosten vergoeden:
  • De aannemer kondigt de oplevering officieel, dat wil zeggen met concrete datum en tijdstip, aan. Bij oplevering blijkt dat de nutsvoorzieningen nog niet gereed zijn. U kunt de oplevering dan weigeren.
  • De in de aannemingsovereenkomst vastgelegde bouwtijd wordt overschreden.

In de meeste aannemingsovereenkomsten staat dat u in deze twee gevallen aanspraak kunt maken op een door de aannemer te betalen boete van 0,25 promille van de (koop-/)aanneemsom. Controleer in dit geval dus uw contract en maak hier dan schriftelijk aanspraak op.

Aannemer vaak niet aansprakelijk

In de praktijk komt het echter vaak voor dat de aannemer niet aansprakelijk is, omdat de aannemer de oplevering nog niet heeft aangekondigd en de bouwtijd ook nog niet is overschreden. De oplevering had weliswaar eerder gekund omdat alleen de nutsvoorzieningen nog ontbraken, maar er kan nog wel opgeleverd worden binnen de bouwtijd die is afgesproken.

De aannemer valt dan niets te verwijten en hij hoeft geen schade te vergoeden. U kunt weinig meer doen dan afwachten.

Schuld bij de netbeheerder

Aannemer en netbeheerder wijzen vaak naar elkaar wanneer een nieuwbouwwoning niet tijdig wordt aangesloten op nutsvoorzieningen. De aannemer moet de aansluiting op tijd aanvragen en de netbeheerder heeft een in de wet vastgelegde verplichting om de aangevraagde aansluiting binnen 18 weken te realiseren.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan een boete opleggen als de netbeheerder deze termijn overschrijdt. Heeft u het vermoeden dat de vertraging bij de netbeheerder ligt, dan kunt u hiervan melding maken bij de ACM. Komen er meerdere signalen binnen, dan zal de ACM onderzoek gaan doen en eventueel een bestuurlijke boete of last onder dwangsom opleggen.

Over de auteur

Sophie Welschen - Vereniging Eigen HuisSophie Welschen is jurist bij Vereniging Eigen Huis. 'Leden kunnen ons bellen als er vragen zijn over de oplevering. Intussen zoeken we uit wat er aan het (te) laat aansluiten van de nutsvoorzieningen gedaan kan worden.'