Verhalen over de huizenmarkt

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen, verhalen en tips van onze experts  en andere collega's over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Bekijk ook eens ons nieuwsoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

Bouwkundig voorbehoud nu standaard, hoe zit dat?

Geplaatst op 14 mrt 2018 , bijgewerkt 14 mrt 2018, 15:00

Sinds 1 februari 2018 staat in de model koopovereenkomst voor een bestaande woning standaard de ontbindende voorwaarde van een bouwkundige keuring. Jurist Corine Jansen vertelt wat deze verandering betekent.

Wat houdt de ontbindende voorwaarde van een bouwkundige keuring in? Hoef ik nu niet meer te onderhandelen over deze voorwaarde? Kan ik er nog voor kiezen om deze voorwaarde te schrappen? Het zijn vragen die ik als jurist bij Vereniging Eigen Huis van leden krijg. Hieronder geef ik er antwoord op.

Wat houdt het bouwkundig voorbehoud in?

Met een bouwkundige keuring als ontbindende voorwaarde (het bouwkundig voorbehoud) kan een koper de koopovereenkomst ontbinden als uit het bouwkundig rapport blijkt dat herstel van gebreken en achterstallig onderhoud meer gaat kosten dan is afgesproken. Het gaat hierbij wel om, zoals we dat noemen, 'direct noodzakelijk herstel'. Een koper en verkoper moeten dus vooraf een bedrag afspreken en dit vastleggen in de koopovereenkomst. 

Hiernaast kan een koper de koopovereenkomst ontbinden als de bouwkundige aanvullend specialistisch onderzoek aanbeveelt, bijvoorbeeld bij een vermoeden van asbest.

Wie de koopovereenkomst ontbindt op grond van de uitgevoerde bouwkundige keuring, moet daarbij een kopie van het bouwkundig rapport aan de verkoper geven.

Wel of niet onderhandelen over het bouwkundig voorbehoud?

Ook al staat het bouwkundig voorbehoud nu standaard in de model koopovereenkomst, onderhandelen hierover moet nog steeds. Doe je een bod op een huis, dan moet je daarbij direct de gewenste ontbindende voorwaarden noemen, zoals een financieringsvoorbehoud en een voorbehoud van een bouwkundige keuring.

Accepteert de verkoper het bod inclusief de ontbindende voorwaarde voor een keuring, dan kan de clausule in de model koopovereenkomst worden ingevuld.

Voorbehoud bouwkundige keuring 'doorstrepen'

Als een koper en verkoper geen keuringsvoorbehoud afspreken, dan wordt de formulering ervan in de koopovereenkomst zichtbaar doorgestreept. Het is dus niet de bedoeling dat de makelaar de formulering met de deleteknop weghaalt. Zo ziet de koper bij het lezen van het koopcontract direct dat de standaardtekst is doorgestreept. 

Geen bouwkundig voorbehoud, een risico? 

Zie je als koper af van het keuringsvoorbehoud, bijvoorbeeld omdat de verkoper er niet mee instemt, dan brengt dat wel risico’s met zich mee. Je kunt de koopovereenkomst nu niet ontbinden als er meer gebreken zijn of achterstallig onderhoud is dan waarop is gerekend.

Alternatief: bouwkundige keuring vóór tekenen

Een alternatief is om vóór het sluiten van de koopovereenkomst een keuring uit te laten voeren. Als koper loop je dan wel het risico dat de verkoper de woning aan een ander verkoopt. Een andere optie is de keuring uit te laten voeren binnen de wettelijke drie dagen bedenktijd. In deze twee gevallen is een keuringsvoorbehoud opnemen in de koopovereenkomst niet nodig.   

Over de auteur

Corine Jansen - Vereniging Eigen HuisCorine Jansen is jurist bij Vereniging Eigen Huis. ‘Met het keuringsvoorbehoud in de model koopovereenkomst willen we kopers op het voorbehoud attenderen. Koper en verkoper hoeven de clausule alleen nog maar in te vullen. Of, als ze geen keuringsvoorbehoud hebben afgesproken, bewust ervan afzien.’